13. 5. 2002

10. Dny Josefa Zvěřiny 31.5 - 2.6.

Česká křesťanská akademie pořádá každoročně, jako jednu ze svých profilujících akcí ?Dny Josefa Zvěřiny?. Jejich hlavním cílem je nabídnout otevřený, přátelský prostor pro vnitrocírkevní dialog. Teologové, biskupové, kněží a angažovaní laici si zde vyslechnou zajímavé referáty, nad kterými se následně rozvíjí diskuse.
Témata posledních let byla: Horizontála a vertikála křeťanství - (1997), Současné teologické myšlení (1998) ? po oba ročníky, které se konaly v Praze, byl hlavním hostem známý teolog P. Anselm Grün.

Česká a moravská církev 10 let po listopadu 89 bylo tématem 7. ročníku DJZ pořádaných na Velehradě, kde toto téma z pohledu pastorálního teologa pojednal doc. Pavel Ambros a při pódiové diskusi spolu diskutovali prof. Tomáš Halík, doc. Pavel Ambros, SJ, Mons. Jan Graubner, Mgr. Ing. Aleš Opatrný, RNDr. Jaromír Matěna a další hosté . Cenným přínosem byla prezentace výsledků mezinárodního projektu Aufbruch o situaci katolické církve v deseti postkomunistických zemích střední a východní Evropy, v podání dvou významných teologů a sociologů prof. Paula Zulehnera z Vídně a prof. Miklóse Tomky z Budapešti.

V roce 2000 v Hradci Králové bylo tématem ?Katolická církev a demokracie kdysi a dnes?.Hlavní referát Křesťané a demokracie přednesl P. Dr. Peter Schallenberg z Dortmundu a prof. DDr. Josef Dolista měl přednášku Demokracie církve s odkazem na dílo Josefa Zvěřiny.

Účastníci loňských Dnů Josefa Zvěřiny v Hejnicích , jejichž tématem bylo ? Naše církev na prahu 21. století?, se zamýšleli nad pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě ?Gaudium et spes?, jaké výzvy pro pastoraci církve klade současné sekularizované prostředí. Přednášel prof. Eberhard Tiefensee ? Pastorace v sekularizované společnosti ? výzva pro církev.V pracovních skupinkách se diskutovalo také o zkušenostech z práce sněmovních kroužků.


Jubilejní desátý ročník se bude konat 31.5 - 2.6. 2002 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6 s hlavním tématem ?Křesťané v občanské společnosti? Chceme se zaměřit především na působení církve ve veřejném prostoru, na priority a podobu její služby soudobé společnosti a otázky integrace do EU. Přednášet budou mj. prof. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie a Mons. Dr. Josef Homeyer, biskup z Hildesheimu, který je zodpovědný za sociální otázky v Německé biskupské konferenci. ?.Významný prostor bude věnován i diskusím v pracovních skupinách.

***

www info a přihláška zde


***

DNY JOSEFA ZVĚŘINY
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha ? Dejvice
31. 5. ? 2. 6. 2002


(předběžný) PROGRAM


PÁTEK 31. KVĚTNA

Od 15.00 Prezence účastníků
18.00 ? 19.00 Mše svatá
19.00 ? 20.30 Prof. Tomáš Halík: ?Náboženství a politika očima sociologie?
přednáška s diskusí
SOBOTA 1. ČERVNA

08.30 ? 10.00 Přednáška (v jednání)
10.00 ? 10.30 Přestávka na občerstvení
10.30 ? 12.00 Mons. Dr. Josef Homeyer: ?Politická diakonie církve?
přednáška s diskusí
12.00 ? 13.30 Oběd
13.30 ? 17.30 Diskuse v pracovních skupinách nad tématy přednášek
19.00 ? 21.00 Panelová diskuse s moderátory pracovních skupin
od 21.00 Hudební osvěžení
NEDĚLE 2. ČERVNA

8.00 ? 19.00 Mše sv. (celebruje kardinál Miloslav Vlk)
9.30 ? 12.00 Panelová diskuse s odborníky
Závěr

Čtení z dnešního dne: Úterý 12.11.

Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

Komentář k Iz 40,1-11: I já jsem vyzván, abych volal! Okolí mám beze strachu upozornit: můj Bůh je šetrný ke slabým, jako pastýř k březí ovečce.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...

Mikuláš (6.12.)

(4. 12. 2017) Mikulášova velikost nebyla v hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla každodenní...

Ježíškova vnoučata - již podruhé

(30. 11. 2017) Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás.