Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

13. 5. 2002

10. Dny Josefa Zvěřiny 31.5 - 2.6.

Česká křesťanská akademie pořádá každoročně, jako jednu ze svých profilujících akcí ?Dny Josefa Zvěřiny?. Jejich hlavním cílem je nabídnout otevřený, přátelský prostor pro vnitrocírkevní dialog. Teologové, biskupové, kněží a angažovaní laici si zde vyslechnou zajímavé referáty, nad kterými se následně rozvíjí diskuse.
Témata posledních let byla: Horizontála a vertikála křeťanství - (1997), Současné teologické myšlení (1998) ? po oba ročníky, které se konaly v Praze, byl hlavním hostem známý teolog P. Anselm Grün.

Česká a moravská církev 10 let po listopadu 89 bylo tématem 7. ročníku DJZ pořádaných na Velehradě, kde toto téma z pohledu pastorálního teologa pojednal doc. Pavel Ambros a při pódiové diskusi spolu diskutovali prof. Tomáš Halík, doc. Pavel Ambros, SJ, Mons. Jan Graubner, Mgr. Ing. Aleš Opatrný, RNDr. Jaromír Matěna a další hosté . Cenným přínosem byla prezentace výsledků mezinárodního projektu Aufbruch o situaci katolické církve v deseti postkomunistických zemích střední a východní Evropy, v podání dvou významných teologů a sociologů prof. Paula Zulehnera z Vídně a prof. Miklóse Tomky z Budapešti.

V roce 2000 v Hradci Králové bylo tématem ?Katolická církev a demokracie kdysi a dnes?.Hlavní referát Křesťané a demokracie přednesl P. Dr. Peter Schallenberg z Dortmundu a prof. DDr. Josef Dolista měl přednášku Demokracie církve s odkazem na dílo Josefa Zvěřiny.

Účastníci loňských Dnů Josefa Zvěřiny v Hejnicích , jejichž tématem bylo ? Naše církev na prahu 21. století?, se zamýšleli nad pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě ?Gaudium et spes?, jaké výzvy pro pastoraci církve klade současné sekularizované prostředí. Přednášel prof. Eberhard Tiefensee ? Pastorace v sekularizované společnosti ? výzva pro církev.V pracovních skupinkách se diskutovalo také o zkušenostech z práce sněmovních kroužků.


Jubilejní desátý ročník se bude konat 31.5 - 2.6. 2002 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6 s hlavním tématem ?Křesťané v občanské společnosti? Chceme se zaměřit především na působení církve ve veřejném prostoru, na priority a podobu její služby soudobé společnosti a otázky integrace do EU. Přednášet budou mj. prof. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie a Mons. Dr. Josef Homeyer, biskup z Hildesheimu, který je zodpovědný za sociální otázky v Německé biskupské konferenci. ?.Významný prostor bude věnován i diskusím v pracovních skupinách.

***

www info a přihláška zde


***

DNY JOSEFA ZVĚŘINY
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha ? Dejvice
31. 5. ? 2. 6. 2002


(předběžný) PROGRAM


PÁTEK 31. KVĚTNA

Od 15.00 Prezence účastníků
18.00 ? 19.00 Mše svatá
19.00 ? 20.30 Prof. Tomáš Halík: ?Náboženství a politika očima sociologie?
přednáška s diskusí
SOBOTA 1. ČERVNA

08.30 ? 10.00 Přednáška (v jednání)
10.00 ? 10.30 Přestávka na občerstvení
10.30 ? 12.00 Mons. Dr. Josef Homeyer: ?Politická diakonie církve?
přednáška s diskusí
12.00 ? 13.30 Oběd
13.30 ? 17.30 Diskuse v pracovních skupinách nad tématy přednášek
19.00 ? 21.00 Panelová diskuse s moderátory pracovních skupin
od 21.00 Hudební osvěžení
NEDĚLE 2. ČERVNA

8.00 ? 19.00 Mše sv. (celebruje kardinál Miloslav Vlk)
9.30 ? 12.00 Panelová diskuse s odborníky
Závěr

Čtení z dnešního dne: Sobota 17.3.

Jer 11,18-20 ; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Znalci Písem zkoumali, odkud Mesiáš přijde, ale přes tolik znamení nebyli ochotní uvěřit. Dnes máme mnoho vědomostí o Božích věcech, ale srdce můžeme mít podobně uzavřené.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz

Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604)

(10. 3. 2018) 12. března roku 604 zemřel výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem...