Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

13. 5. 2002

10. Dny Josefa Zvěřiny 31.5 - 2.6.

Česká křesťanská akademie pořádá každoročně, jako jednu ze svých profilujících akcí „Dny Josefa Zvěřiny“. Jejich hlavním cílem je nabídnout otevřený, přátelský prostor pro vnitrocírkevní dialog. Teologové, biskupové, kněží a angažovaní laici si zde vyslechnou zajímavé referáty, nad kterými se následně rozvíjí diskuse.
Témata posledních let byla: Horizontála a vertikála křeťanství - (1997), Současné teologické myšlení (1998) – po oba ročníky, které se konaly v Praze, byl hlavním hostem známý teolog P. Anselm Grün.

Česká a moravská církev 10 let po listopadu 89 bylo tématem 7. ročníku DJZ pořádaných na Velehradě, kde toto téma z pohledu pastorálního teologa pojednal doc. Pavel Ambros a při pódiové diskusi spolu diskutovali prof. Tomáš Halík, doc. Pavel Ambros, SJ, Mons. Jan Graubner, Mgr. Ing. Aleš Opatrný, RNDr. Jaromír Matěna a další hosté . Cenným přínosem byla prezentace výsledků mezinárodního projektu Aufbruch o situaci katolické církve v deseti postkomunistických zemích střední a východní Evropy, v podání dvou významných teologů a sociologů prof. Paula Zulehnera z Vídně a prof. Miklóse Tomky z Budapešti.

V roce 2000 v Hradci Králové bylo tématem „Katolická církev a demokracie kdysi a dnes“.Hlavní referát Křesťané a demokracie přednesl P. Dr. Peter Schallenberg z Dortmundu a prof. DDr. Josef Dolista měl přednášku Demokracie církve s odkazem na dílo Josefa Zvěřiny.

Účastníci loňských Dnů Josefa Zvěřiny v Hejnicích , jejichž tématem bylo „ Naše církev na prahu 21. století“, se zamýšleli nad pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě „Gaudium et spes“, jaké výzvy pro pastoraci církve klade současné sekularizované prostředí. Přednášel prof. Eberhard Tiefensee – Pastorace v sekularizované společnosti – výzva pro církev.V pracovních skupinkách se diskutovalo také o zkušenostech z práce sněmovních kroužků.


Jubilejní desátý ročník se bude konat 31.5 - 2.6. 2002 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6 s hlavním tématem „Křesťané v občanské společnosti“ Chceme se zaměřit především na působení církve ve veřejném prostoru, na priority a podobu její služby soudobé společnosti a otázky integrace do EU. Přednášet budou mj. prof. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie a Mons. Dr. Josef Homeyer, biskup z Hildesheimu, který je zodpovědný za sociální otázky v Německé biskupské konferenci. ….Významný prostor bude věnován i diskusím v pracovních skupinách.

***

www info a přihláška zde


***

DNY JOSEFA ZVĚŘINY
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Praha – Dejvice
31. 5. – 2. 6. 2002


(předběžný) PROGRAM


PÁTEK 31. KVĚTNA

Od 15.00 Prezence účastníků
18.00 – 19.00 Mše svatá
19.00 – 20.30 Prof. Tomáš Halík: „Náboženství a politika očima sociologie“
přednáška s diskusí
SOBOTA 1. ČERVNA

08.30 – 10.00 Přednáška (v jednání)
10.00 – 10.30 Přestávka na občerstvení
10.30 – 12.00 Mons. Dr. Josef Homeyer: „Politická diakonie církve“
přednáška s diskusí
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 17.30 Diskuse v pracovních skupinách nad tématy přednášek
19.00 – 21.00 Panelová diskuse s moderátory pracovních skupin
od 21.00 Hudební osvěžení
NEDĚLE 2. ČERVNA

8.00 – 19.00 Mše sv. (celebruje kardinál Miloslav Vlk)
9.30 – 12.00 Panelová diskuse s odborníky
Závěr

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.