Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

3. 12. 2001

Ahoj, Červený Hrádku

Dokumentární film Tvůrčí skupiny Petra Rause
3. prosince ve 20:00 na ČT 2
Příběh skutečné urozenosti: Společnost kdysi připravila šlechtice o majetek; později mu jej vrátila a nakonec bude jeho dědičkou. Červený Hrádek u Sedlčan ? zajímavá stavba upoutá každého, kdo jde kolem. Jeho historie byla po staletí svázána s příběhem starého českého šlechtického rodu Mladotů.
Až rok 1948 přinesl změnu, rodina musela opustit svou vlast. Pan baron odešel do Spojených států severoamerických, kde začal pracovat jako řidič. Za dlouhá desetiletí si vybudoval slušné zázemí, stal se dobře situovaným podnikatelem. Když se při první příležitosti, po roce 1989, vrátil do republiky, dal těžce poničený Červený Hrádek opravit. Dávné rodové sídlo začalo hostit koncerty, znovu se stalo centrem kulturního života širokého okolí.

Příběh Červeného Hrádku a rodiny Mladotových zaujal scénáristu Milana Uhdeho, režie dokumentu se ujal Milan Pešek. Pozdrav zámku a procházka po něm se staly záminkou k vytvoření pestře obrazově doloženému pohledu na životní osud a věrohodně kladné názory skutečného gentlemana a vlastence staré ražby.

Scénář: Milan Uhde
Kamera: Vladimír Dousek
Režie: Milan Pešek


3. prosince ve 20:00 na ČT 2
10. prosince v 0:15 na ČT 1
29. prosince v 10:30 na ČT 2

Dramaturg: Petr Raus
Producent: Jana Zahradníková

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...