3. 12. 2001

Ahoj, Červený Hrádku

Dokumentární film Tvůrčí skupiny Petra Rause
3. prosince ve 20:00 na ČT 2
Příběh skutečné urozenosti: Společnost kdysi připravila šlechtice o majetek; později mu jej vrátila a nakonec bude jeho dědičkou. Červený Hrádek u Sedlčan – zajímavá stavba upoutá každého, kdo jde kolem. Jeho historie byla po staletí svázána s příběhem starého českého šlechtického rodu Mladotů.
Až rok 1948 přinesl změnu, rodina musela opustit svou vlast. Pan baron odešel do Spojených států severoamerických, kde začal pracovat jako řidič. Za dlouhá desetiletí si vybudoval slušné zázemí, stal se dobře situovaným podnikatelem. Když se při první příležitosti, po roce 1989, vrátil do republiky, dal těžce poničený Červený Hrádek opravit. Dávné rodové sídlo začalo hostit koncerty, znovu se stalo centrem kulturního života širokého okolí.

Příběh Červeného Hrádku a rodiny Mladotových zaujal scénáristu Milana Uhdeho, režie dokumentu se ujal Milan Pešek. Pozdrav zámku a procházka po něm se staly záminkou k vytvoření pestře obrazově doloženému pohledu na životní osud a věrohodně kladné názory skutečného gentlemana a vlastence staré ražby.

Scénář: Milan Uhde
Kamera: Vladimír Dousek
Režie: Milan Pešek


3. prosince ve 20:00 na ČT 2
10. prosince v 0:15 na ČT 1
29. prosince v 10:30 na ČT 2

Dramaturg: Petr Raus
Producent: Jana Zahradníková

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.