Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

15. 1. 2004

Aktuálně! Rozbory biblických liturgických textů metodou lectio divina na toto období

Doporučujeme Vám další - právě aktuální – publikace z oblíbené řady „Lectio divina na každý den v roce“. V Karmelitánském nakladatelství právě vyšly další dva svazky tohoto zajímavého a ojedinělého projektu, který metodou lectio divina rozvíjí na osobní rovině biblické texty všednodenních i nedělních biblických liturgických textů.
- Lectio divina, Mezidobí - všední dny, cyklus 2, (1. - 8. týden)
- Lectio divina, Neděle liturgického mezidobí, cyklus C
Dosud vyšlé svazky Lectio divina naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.