1. 10. 2005

Aktuální program Pastoračního střediska v Praze

ŘÍJEN 2005
5. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Spiritualita a činnost sester sv. Cyrila a Metoděje

11. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (1/8). Pořádá Centrum pro rodinu, téma: Jak katolická církev chápe manželství.
12. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi.

18. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (2/8). Pořádá Centrum pro rodinu, téma: Psychologie partnerského vztahu.
19. 10. 9:30 Akademie nejen pro seniory – Společnost katolického apoštolátu (pallotini).
19. 10. 19:30 Seminář biblické modlitby (1/9). Vede Mons. Michael Slavík, generální vikář Arcidiecéze pražské.
21. 10. 20:00 Modlitba Taize.

25. 10. 19:30 Příprava na život v manželství (3/8). Pořádá Centrum pro rodinu, téma: Rodiče, přátelé a my.
26. 10. 10:00 Společenství maminek s dětmi.
26. 10. 19:30 Seminář biblické modlitby (2/9). Vede Mons. Michael Slavík, generální vikář Arcidiecéze pražské.

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.