Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

23. 6. 2005

Anketa se slosováním o 3 zpěvníky Hosana

Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál proběhla na našem webu od 16. 5. 2005 do 23. 5. 2005 jednoduchá anketa se slosováním o 3 zpěvníky Hosana. Celkem se zúčastnilo téměř 200 osob.

Vylosovaní výherci pan Oto J., paní Hana M. a paní Jarka M. byli kontaktováni e-mailem.

Děkujeme všem účastníkům za jejich odpovědi a reakce (ať už kladné, nebo záporné). Výsledky této ankety nám posloužily ke zmapování základních informací o našich návštěvnících a jejich názorů a postřehů. Tato zpětná vazba je pro naši práci skvělou inspirací pro dlaší práci na projektu www.pastorace.cz. Do budoucna počítáme s dašími podobnými anketami.

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.