Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

15. 3. 2005

Bádání o historickém Ježíši - sympoózium v Praze

Mezinárodní vědecké symposium (17.?19. 3. 2003, Praha) završuje bádání o tématu historického Ježíše, se Centrum biblických studií UK a AV ČR věnuje již od 90. let. Současně symposium navazuje také na dlouhodobou mezinárodní kooperaci s evropskými i světovými pracovišti, zabývajících se touto otázkou, a to jak v kontextu historickém, teologicko-filosofickém, tak společensko-vědním. Jde o symposium, jehož se účastní přední světoví odborníci.
Hlavním problémem je metodologie a vyloučení nekvalifikovaných představ o problému Ježíše, které neberou ohled na literární povahu dochovaných pramenů. Řečníky jsou pozvaní specialisté (viz níže), kteří publikovali k danému tématu kvalifikované práce, takže výsledkem symposia bude nejen zhodnocení současného stavu bádání, ale i sborník, který by naznačil další směry tohoto bádání.


Background ? hosté:

Luz, Ulrich ? čestný doktor Univerzity Karlovy (2004), světově nejvýznamnější badatel v oblasti bádání o historickém Ježíši.

Stanley Porter ? novozákonník, děkan McMaster Divinity College, Hamilton, Canada

James Charlesworth ? novozákonník, Princeton Theological Seminary, USA; je vydavatelem kritického vydání kumránských textů a zároveň odborných knižnic ?Texty od Mrtvého moře? a ?Historický Ježíš?.

Ithamar Gruenwald ? novozákonník, Izrael.

Petr Pokorný ? novozákonník, Univerzita Karlova, Praha, čestný doktor několika zahraničních univerzit, ředitel Centra biblických studií UK a AV ČR.

Gerd Theissen ? novozákonník, iniverzita Heidelberg, Německo; autor nejen základní monografie, která mapuje současný stav Ježíšovského bádání, ale zkoumanou zpracoval látku také formou románu Stín Galilejského (The Shadow of the Galilean).

Jens Schroeter: novozákonník, Berlín, Německo.

Michael Wolter: novozákonník, Bonn, Německo; zabývá se zkoumáním Ježíšova vztahu k současným mesiášským představám tehdejšího židovství.

Klaus Haacker: novozákonník, Wuppertal, Německo.

Craig Evans: novozákonník, Trinity Western University, Kanada.

Rudolf Hoppe: novozákonník, uni Bonn, Německo.

Tom Holmén: novozákonník, Abo, Finsko. Je vedoucím badatelského projektu ?Research Unit on the Study of the Historical Jesus? Evropské asociace biblických studií (EABS).

Carsten Claussen: novozákonník, uni Mnichov, Německo.


Program symposia:

Čtvrtek 17. 3. 2005
12.15?14.15 Registrace účastníků v předsálí konferenčního sálu
13.30?14.15 Tisková konference k zahájení symposia
(v konferenční místnosti č. 206)
14.30 Zahájení symposia a vystoupení zástupců Akademie věd ČR
a Univerzity Karlovy.
15.00?16.15 Ulrich Luz (Švýcarsko), Der Religionsstifter Jesus ?
aus Perspektive neuer japanischer Religionen
16.15?17.30 Stanley E. Porter (Kanada), Re-Evaluating the Criteria for
Authenticity in Historical Jesus Research (časové rozpětí včetně diskuse)
17.30?17.45 Přestávka
17.45?19.00 James H. Charlesworth (USA), Judaism, Jesus, and
the Advent of Christology
19.00?20.15 Ithamar Gruenwald (Izrael), The Word of God from
Prophecy to Messianism: A Psycho-Cultural Approach

Pátek 18. 3. 2005
09.15?10.30 Petr Pokorný (ČR), John the Baptist and Jesus
10.30?11.45 Gerd Theissen (Německo), Jesus als Wanderprediger ? ein
sozialgeschichtlicher Aspekt des Lebens Jesu
11.45?13.00 Jens Schröter (Německo), Jesus aus Galiläa. Die Herkunft
Jesu und ihre Bedeutung für das Verständnis seiner
Wirksamkeit
13.00?16.00 Oběd
16.00?17.15 Michael Wolter (Německo), Jesus als Gleichniserzähler
17.45?19.00 Klaus Haacker (Německo), Implicit Christology in Jesus´
Sayings about the Kingdom and (eternal) Life
19.00?20.15 Craig Evans (Kanada), Jesus´ Subversive Interpretation
of Scripture

Sobota 19. 3. 2005
09.15?10.30 Rudolf Hoppe (Německo), Fragen zum Todesverständnis Jesu
10.30?11.45 Tom Holmén (Finsko), An Inverse Strategy: Jesus´View
of the Eschatological Purity?
11.45 ? 13.00 Carsten Claussen, The significance of John's Gospel for Jesus
Research
13.00 ? 14.00 Oběd
14.15 ? 17.15 Diskuse

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.3.

Jer 20,10-13; Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Navzdory nepřátelství prorok nezanevře na své pronásledovatele. Soud nechává Hospodinu. I v tom spočívá zvěstovatelská úloha proroka: vzít Hospodina za slovo a nešířit nenávist.

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď přibývají...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...