Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

16. 4. 2002

Bát se rozvoje vědy (v klonování)?! - Diskuze

Diskuze na tomto webu
Debata o klonování není jen debatou o vytvoření nových lidských bytostí, ale také o vytváření kmenových buněk, využitelných v lékařství. Je k tomu ale třeba lidských oplodněných zárodků. Z toho důvodu má katolická morálka k věci záporný postoj. Kromě toho se lidé mnohdy obávají ovlivňování vznikajících lidských bytostí podle našich přání a plánů. Myslíte si, že se máme obávat rozvoje vědy v tomto směru, nebo mu naopak přát?
Diskuzi naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Sobota 25.11.

1 Mak 6,1-13; Lk 20,27-40

Komentář k 1 Mak 6,1-13: Král Antioch, který šířil násilí, umírá v zoufalství. Na konci církevního roku mohu vzpomenout na všechny pronásledovatele církve. Ne s pocitem msty a zadostiučinění, ale spíš s lítostí…

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2017) První systematický apoštol médií ve XX. století

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...