Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

22. 10. 2007

Celostátní setkání animátorů seniorských společenství

Diecézní centrum pro seniory ve spolupráci s Centrem pro rodinu Hradec Králové zve vedoucí, animátory a spolupracovníky seniorských společenství českých a moravských diecézí na Celostátní setkání animátorů seniorských společenství, které se bude konat v Hradci Králové v Novém Adalbertinu ve dnech 22. ? 23. 11. 2007. Cílem setkání je vzájemné sdílení, povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory.
Program setkání:

čtvrtek 22. 11.

8:00 ? 9:30 ? příjezd a evidence účastníků
10:00 ? slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie),
hlavní celebrant Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaeDr.h.c., kazatel Mons. Mgr. Josef Socha
11:15 ? 12:30 ? oběd
12:45 ? 13:30 ? Mons. ThLic. Dominik Duka OP: ?Stáří v Písmu sv.?
13:30 ? 13:45 ? přestávka
13:45 ? 14:30 ? Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.: ?Senioři v církvi pastorovaní nebo pastorující??
14:30 ? 14:45 ? přestávka
14:45 ? 15:30 ? Mons. Josef Suchár: ?Senioři a charita?
15:30 ? 15:45 ? přestávka
15:45 ? 16:30 ? Mag. Karl Langer: ?Pastorace seniorů v Rakousku?
17:00 ? 17:30 ? adorace
17:45 ? 18:45 ? večeře
19:00 ? 20:00 ? koncert Karla Diepolda


pátek 23. 11.

9:00 ? 9:45 ? Mons. Josef Kajnek: ?Spiritualita stáří?
9:45 ? 10:00 ? přestávka
10:00 ? 10:45 ? PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.: ?Senioři a mladí?
11:15 ? mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie), hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek
12:30 ? oběd

Kontakt a přihlášky:
Biskupství královéhradecké ? Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, 495 063 430, mobil: 737 215 328
email: dcs@diecezehk.cz; http://seniori.diecezehk.cz (on-line přihláška);
Skype: seniori.diecezehk.cz

Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2007
Uzávěrka přihlášek ubytování: 7. 11. 2007

Čtení z dnešního dne: Středa 17.1.

1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6

Komentář k Mk 3,1-6: Na Ježíše dávali pozor, aby ho mohli obžalovat. Nekritizuji ty, kdo v jeho církvi konají dobro, ale třeba tím nabourávají mé představy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Jiří Reinsberg - výročí úmrtí (+ 6. 1. 2004)

(6. 1. 2018) 6. 1. 2004 zemřel výrazný, legendární a vyhledávaný farář u Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí a...