Jsem šťastný, že patřím do té legrační rodiny církve - archív citátů

22. 10. 2007

Celostátní setkání animátorů seniorských společenství

Diecézní centrum pro seniory ve spolupráci s Centrem pro rodinu Hradec Králové zve vedoucí, animátory a spolupracovníky seniorských společenství českých a moravských diecézí na Celostátní setkání animátorů seniorských společenství, které se bude konat v Hradci Králové v Novém Adalbertinu ve dnech 22. ? 23. 11. 2007. Cílem setkání je vzájemné sdílení, povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory.
Program setkání:

čtvrtek 22. 11.

8:00 ? 9:30 ? příjezd a evidence účastníků
10:00 ? slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie),
hlavní celebrant Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaeDr.h.c., kazatel Mons. Mgr. Josef Socha
11:15 ? 12:30 ? oběd
12:45 ? 13:30 ? Mons. ThLic. Dominik Duka OP: ?Stáří v Písmu sv.?
13:30 ? 13:45 ? přestávka
13:45 ? 14:30 ? Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.: ?Senioři v církvi pastorovaní nebo pastorující??
14:30 ? 14:45 ? přestávka
14:45 ? 15:30 ? Mons. Josef Suchár: ?Senioři a charita?
15:30 ? 15:45 ? přestávka
15:45 ? 16:30 ? Mag. Karl Langer: ?Pastorace seniorů v Rakousku?
17:00 ? 17:30 ? adorace
17:45 ? 18:45 ? večeře
19:00 ? 20:00 ? koncert Karla Diepolda


pátek 23. 11.

9:00 ? 9:45 ? Mons. Josef Kajnek: ?Spiritualita stáří?
9:45 ? 10:00 ? přestávka
10:00 ? 10:45 ? PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.: ?Senioři a mladí?
11:15 ? mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie), hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek
12:30 ? oběd

Kontakt a přihlášky:
Biskupství královéhradecké ? Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, 495 063 430, mobil: 737 215 328
email: dcs@diecezehk.cz; http://seniori.diecezehk.cz (on-line přihláška);
Skype: seniori.diecezehk.cz

Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2007
Uzávěrka přihlášek ubytování: 7. 11. 2007

Čtení z dnešního dne: Neděle 20. 5.

Sk 2,1-11; Žalm 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13
JAN 15,26-27; 16,12-15

Praxe křesťanů není postavena jen na jejich osobních schopnostech, vytrvalosti či snažení se. Bůh jim dává zvláštní sílu. Nejde o vitamíny ani vesmírnou energii, ale o někoho! Duch svatý chce a může s člověkem úzce spolupracovat. Duch Boží člověka posiluje, dává mu moudrost, odvahu či sílu. V jeho moci mohou lidé konat velké věci, i když jsou obyčejní a slabí. Podmínkou je přijetí Ježíše do svého života a otevřenost pro působení Ducha.

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2018) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2018) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)...

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2018) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2018) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2018) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2018) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304