Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

22. 10. 2007

Celostátní setkání animátorů seniorských společenství

Diecézní centrum pro seniory ve spolupráci s Centrem pro rodinu Hradec Králové zve vedoucí, animátory a spolupracovníky seniorských společenství českých a moravských diecézí na Celostátní setkání animátorů seniorských společenství, které se bude konat v Hradci Králové v Novém Adalbertinu ve dnech 22. ? 23. 11. 2007. Cílem setkání je vzájemné sdílení, povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory.
Program setkání:

čtvrtek 22. 11.

8:00 ? 9:30 ? příjezd a evidence účastníků
10:00 ? slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie),
hlavní celebrant Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaeDr.h.c., kazatel Mons. Mgr. Josef Socha
11:15 ? 12:30 ? oběd
12:45 ? 13:30 ? Mons. ThLic. Dominik Duka OP: ?Stáří v Písmu sv.?
13:30 ? 13:45 ? přestávka
13:45 ? 14:30 ? Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.: ?Senioři v církvi pastorovaní nebo pastorující??
14:30 ? 14:45 ? přestávka
14:45 ? 15:30 ? Mons. Josef Suchár: ?Senioři a charita?
15:30 ? 15:45 ? přestávka
15:45 ? 16:30 ? Mag. Karl Langer: ?Pastorace seniorů v Rakousku?
17:00 ? 17:30 ? adorace
17:45 ? 18:45 ? večeře
19:00 ? 20:00 ? koncert Karla Diepolda


pátek 23. 11.

9:00 ? 9:45 ? Mons. Josef Kajnek: ?Spiritualita stáří?
9:45 ? 10:00 ? přestávka
10:00 ? 10:45 ? PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.: ?Senioři a mladí?
11:15 ? mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie), hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek
12:30 ? oběd

Kontakt a přihlášky:
Biskupství královéhradecké ? Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, 495 063 430, mobil: 737 215 328
email: dcs@diecezehk.cz; http://seniori.diecezehk.cz (on-line přihláška);
Skype: seniori.diecezehk.cz

Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2007
Uzávěrka přihlášek ubytování: 7. 11. 2007

Čtení z dnešního dne: Pátek 17.11.

Mdr 13,1-9; Lk 17,26-37

Komentář k Lk 17,26-37: Nejsem snad příliš ve světě zabydlený? Pozor, aby mi rychlý příchod Pána – na který se těší ti, kdo žijí vnitřním životem – vlastně nepřekážel!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...