Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

13. 9. 2010

Celostátní setkání animátorů seniorů ? Hradec Králové

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové v tomto roce opět srdečně zve na již V. ročník Celostátního setkání animátorů seniorů, které se koná ve dnech 5. ? 6. 11. 2010 v Hradci Králové.
Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských i jiných společenství seniorů (např. na diecézní úrovni, ve farnostech, v domovech pro seniory apod.) a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se aktivně zapojovat především v pastorační práci se seniory. Mezi hlavní cíle akce patří: každoroční formační podpora animátorů prostřednictvím přednášek s odborníky; vzájemná komunikace a výměna zkušeností účastníků; reflexe získaných poznatků a povzbuzení pro další nebo novou práci.

V. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se koná ve dnech 5. ? 6. 11. 2010 v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina na Velkém náměstí. Program sestává z odborných přednášek, bohoslužby s biskupy, benefičního koncertu, předprogramu Moses, besedy a závěrečné reflexe. Záštitu nad celou akcí převzal, stejně jako v letech minulých, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., radní Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav Uchytil, primátor statutárního města Hradec Králové a Národní centrum pro rodinu. Pro tento ročník bylo zvoleno motto z knihy Žalmů: ?Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.?

Program setkání je následující:

Pátek 5. 11.

Nové Adalbertinum ? chodba přízemí

8:30 ? 10:00 ? registrace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

10:00 ? 10:45 ? předprogram Moses v duchu Taizé (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
10:45 ? 11:00 ? zahájení
od 11:00 ? slavnostní bohoslužba ? hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Nové Adalbertinum ? Velký sál

12:00 ? 13:30 ? oběd
13:45 ? 14:30 ? 1. přednáška ? P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.: ?Úkol pastorace: začlenit seniory do aktivní společnosti?
14:30 ? 14:45 ? přestávka
14:45 ? 15:30 ? 2. přednáška ? PhDr. Ing. Marie Oujezdská: ?Společenské nároky na rodinu a úloha seniora - i z pohledu Evropské unie?
15:30 ? 15:45 ? přestávka
15:45 ? 16:30 ? 3. přednáška ? P. František Lízna SJ: ?Křesťan a pouť?
16:30 ? 18:00 ? přestávka, ubytování, doprovodný program (promítání filmové pohádky Potůček a Temné jezero knížete Vodomora)
18:00 ? 19:00 ? večeře
19:15 ? 20:00 ? benefiční koncert ? Eva Henychová (výtěžek bude věnován k podpoře nového vánočního programu Diecézního centra pro seniory ?Pojďme za hvězdou?, který je určený lidem v domovech pro seniory)

Sobota 6. 11.

Nové Adalbertinum ? Velký sál

8:30 ? 9:15 ? 4. přednáška ? Sr. Miriam Baumruková: ?Význam řeholního společenství v životě seniorů?
9:15 ? 9:30 ? přestávka
9:30 ? 10:15 ? 5. přednáška ? MUDr. Marie Svatošová: ?Normální je věřit?
10:15 ? 10:30 ? přestávka
10:30 ? 11:15 ? beseda ? p. Martin Stropnický: ?Velvyslancem ve Vatikánu?
11:15 ? 11:30 ? přestávka
11:30 ? 12:30 ? závěrečná reflexe setkání ? moderuje P. ICLic Karel Moravec
12:30 ? 12:40 ? zakončení
od 12:45 ? oběd

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328, 734 435 368
email: animatori@diecezehk.cz
web: www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace,...)
skype: animatori-CR

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb:

Do 20. 10. 2010
Pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování

Do 27. 10. 2010
Pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy

Čtení z dnešního dne: Úterý 21.11.

2 Mak 6,18-31; Lk 19,1-10

Komentář k Lk 19,1-10: I z doby nedávné ke mně mluví vzory statečnosti a odporu. Následování Ježíše předpokládá odvahu postavit se většině. Připravuji se na to?

Zdroj: Nedělní liturgie

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...