13. 9. 2010

Celostátní setkání animátorů seniorů ? Hradec Králové

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové v tomto roce opět srdečně zve na již V. ročník Celostátního setkání animátorů seniorů, které se koná ve dnech 5. ? 6. 11. 2010 v Hradci Králové.
Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských i jiných společenství seniorů (např. na diecézní úrovni, ve farnostech, v domovech pro seniory apod.) a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se aktivně zapojovat především v pastorační práci se seniory. Mezi hlavní cíle akce patří: každoroční formační podpora animátorů prostřednictvím přednášek s odborníky; vzájemná komunikace a výměna zkušeností účastníků; reflexe získaných poznatků a povzbuzení pro další nebo novou práci.

V. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se koná ve dnech 5. ? 6. 11. 2010 v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina na Velkém náměstí. Program sestává z odborných přednášek, bohoslužby s biskupy, benefičního koncertu, předprogramu Moses, besedy a závěrečné reflexe. Záštitu nad celou akcí převzal, stejně jako v letech minulých, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., radní Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav Uchytil, primátor statutárního města Hradec Králové a Národní centrum pro rodinu. Pro tento ročník bylo zvoleno motto z knihy Žalmů: ?Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.?

Program setkání je následující:

Pátek 5. 11.

Nové Adalbertinum ? chodba přízemí

8:30 ? 10:00 ? registrace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

10:00 ? 10:45 ? předprogram Moses v duchu Taizé (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
10:45 ? 11:00 ? zahájení
od 11:00 ? slavnostní bohoslužba ? hlavní celebrant Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Nové Adalbertinum ? Velký sál

12:00 ? 13:30 ? oběd
13:45 ? 14:30 ? 1. přednáška ? P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.: ?Úkol pastorace: začlenit seniory do aktivní společnosti?
14:30 ? 14:45 ? přestávka
14:45 ? 15:30 ? 2. přednáška ? PhDr. Ing. Marie Oujezdská: ?Společenské nároky na rodinu a úloha seniora - i z pohledu Evropské unie?
15:30 ? 15:45 ? přestávka
15:45 ? 16:30 ? 3. přednáška ? P. František Lízna SJ: ?Křesťan a pouť?
16:30 ? 18:00 ? přestávka, ubytování, doprovodný program (promítání filmové pohádky Potůček a Temné jezero knížete Vodomora)
18:00 ? 19:00 ? večeře
19:15 ? 20:00 ? benefiční koncert ? Eva Henychová (výtěžek bude věnován k podpoře nového vánočního programu Diecézního centra pro seniory ?Pojďme za hvězdou?, který je určený lidem v domovech pro seniory)

Sobota 6. 11.

Nové Adalbertinum ? Velký sál

8:30 ? 9:15 ? 4. přednáška ? Sr. Miriam Baumruková: ?Význam řeholního společenství v životě seniorů?
9:15 ? 9:30 ? přestávka
9:30 ? 10:15 ? 5. přednáška ? MUDr. Marie Svatošová: ?Normální je věřit?
10:15 ? 10:30 ? přestávka
10:30 ? 11:15 ? beseda ? p. Martin Stropnický: ?Velvyslancem ve Vatikánu?
11:15 ? 11:30 ? přestávka
11:30 ? 12:30 ? závěrečná reflexe setkání ? moderuje P. ICLic Karel Moravec
12:30 ? 12:40 ? zakončení
od 12:45 ? oběd

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328, 734 435 368
email: animatori@diecezehk.cz
web: www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace,...)
skype: animatori-CR

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb:

Do 20. 10. 2010
Pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování

Do 27. 10. 2010
Pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22.2. svátek Stolce sv. Petra

1 Petr 5,1-4; Mt 16,13-19

Komentář k Mt 16,13-19: Pokud i já budu upřímně a s odhodláním následovat Ježíše, ani dnes Jeho církev nebude přemožena. A útěchou může být: nestojí a nepadá to jenom se mnou, je nás víc…

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2018) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

(21. 2. 2018) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20. 2. 2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"

Přijímací řízení KTF - do konce února

Přijímací řízení KTF - do konce února
(20. 2. 2018) Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí? Anebo Vaši potomci...

Když děti nepřicházejí

Když děti nepřicházejí
(20. 2. 2018) Nové číslo časopisu Rodinný život nese téma opředené mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále většího počtu...

Křížové cesty

(16. 2. 2018) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.