Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

2. 10. 2008

Celostátní setkání animátorů seniorů ? Hradec Králové 20. ? 21. 11. 2008

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na III. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni, které se koná ve dnech 20. ? 21. 11. 2008 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu.
Celostátní setkání animátorů seniorů je setkání lidí z celé ČR, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také těch, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají. Cílem akce je povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory a posílení vědomí, že senioři mají svoje nezastupitelné místo ve společnosti i v církvi. Program sestává z odborných přednášek, mší sv. s biskupy, diskuze, sdílení, rytmické adorace, výměny zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách), benefičního koncertu, předprogramu Moses a je také doplněn slosováním o knižní ceny. Již druhým rokem má setkání mezinárodní zastoupení z řad přednášejících. Pro tento ročník bylo zvoleno motto: ?Staň se požehnáním!? (Gn 12,2). Záštitu nad akcí převzal, tak jako v roce minulém, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., nově také hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a Národní centrum pro rodinu.
Program setkání je následující:

čtvrtek 20. 11.

8:30 ? 9:45 ? příjezd a registrace účastníků
9:15 ? 9:45 ? Moses ? MOdlitba animátorů za SEniory a Službu v rámci předprogramu (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
10:00 ? slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie) ? hlavní celebrant a kazatel Mons. Josef Hrdlička, úvodní slovo Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.
11:15 ? 12:30 ? oběd
12:45 ? 13:30 ? prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr: ?Proč a jak se vzdělávat ve vyšším věku?
13:30 ? 13:45 ? přestávka
13:45 ? 14:30 ? doc. MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.: ?Ageismus?
14:30 ? 14:45 ? přestávka
14:45 ? 15:30 ? Lucia Faltin, MA: ?Senioři a židovsko-křesťanské vztahy v současné společnosti: Výzva??
15:30 ? 16:15 ? přestávka (ubytování účastníků)
16:15 ? 17:15 ? diskuze a sdílení
17:30 ? 18:00 ? rytmická adorace
18:15 ? 19:15 ? večeře
19:30 ? 20:30 ? benefiční koncert Evy Pilarové (výtěžek bude věnován na projekt Diecézní charity Hradec Králové "Domky pro chudé" v Indii)pátek 21. 11.

9:15 ? 10:00 ? PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.: ?Duchovní rozměr života seniorů?
10:00 ? 10:15 ? přestávka
10:15 ? 11:00 ? prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.: ?Moudrost ve stáří?
11:30 ? oběd
13:00 ? výměna zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách ? vedou vedoucí center nebo farností)
15:00 ? závěrečná mše sv. (katedrála Svatého Ducha) ? hlavní celebrant a kazatel Mons. ThLic. Dominik Duka OP
Uzávěrky přihlášek a plateb:

1) 6. 11. 2008 ? pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování
2) 13. 11. 2008 ? pro ty, kteří přihlašují pouze účast, se stravou i bez stravy.
Informace, přihlášky, objednávky plakátu:

Biskupství královéhradecké ? Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328
email: animatori@diecezehk.cz; www.animatori.cz (aktuality, základní informace, on-line přihláška,...)
Skype: animatori-CR


Na výše uvedených kontaktech lze také objednat sborník ze setkání v roce 2007.


Čtení z dnešního dne: Středa 22.11.

2 Mak 7,1.20-31; Lk 19,11-28

Komentář k 2 Mak 7,1.20-31: Matka, která dodávala odvahu, je svou statečností vzorem pro naše chování v církvi. Odvážné ženy, které povzbuzovaly své vězněné manžely, ač byly nuceny režimem k rozvodu. Vzor pro každodenní nesení břemene i v našich dobách klidných.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje mladým...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...