Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

2. 10. 2008

Celostátní setkání animátorů seniorů ? Hradec Králové 20. ? 21. 11. 2008

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na III. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni, které se koná ve dnech 20. ? 21. 11. 2008 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu.
Celostátní setkání animátorů seniorů je setkání lidí z celé ČR, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také těch, kdo se o problematiku lidí seniorského věku zajímají. Cílem akce je povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory a posílení vědomí, že senioři mají svoje nezastupitelné místo ve společnosti i v církvi. Program sestává z odborných přednášek, mší sv. s biskupy, diskuze, sdílení, rytmické adorace, výměny zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách), benefičního koncertu, předprogramu Moses a je také doplněn slosováním o knižní ceny. Již druhým rokem má setkání mezinárodní zastoupení z řad přednášejících. Pro tento ročník bylo zvoleno motto: ?Staň se požehnáním!? (Gn 12,2). Záštitu nad akcí převzal, tak jako v roce minulém, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c., nově také hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a Národní centrum pro rodinu.
Program setkání je následující:

čtvrtek 20. 11.

8:30 ? 9:45 ? příjezd a registrace účastníků
9:15 ? 9:45 ? Moses ? MOdlitba animátorů za SEniory a Službu v rámci předprogramu (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
10:00 ? slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie) ? hlavní celebrant a kazatel Mons. Josef Hrdlička, úvodní slovo Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.
11:15 ? 12:30 ? oběd
12:45 ? 13:30 ? prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr: ?Proč a jak se vzdělávat ve vyšším věku?
13:30 ? 13:45 ? přestávka
13:45 ? 14:30 ? doc. MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D.: ?Ageismus?
14:30 ? 14:45 ? přestávka
14:45 ? 15:30 ? Lucia Faltin, MA: ?Senioři a židovsko-křesťanské vztahy v současné společnosti: Výzva??
15:30 ? 16:15 ? přestávka (ubytování účastníků)
16:15 ? 17:15 ? diskuze a sdílení
17:30 ? 18:00 ? rytmická adorace
18:15 ? 19:15 ? večeře
19:30 ? 20:30 ? benefiční koncert Evy Pilarové (výtěžek bude věnován na projekt Diecézní charity Hradec Králové "Domky pro chudé" v Indii)pátek 21. 11.

9:15 ? 10:00 ? PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.: ?Duchovní rozměr života seniorů?
10:00 ? 10:15 ? přestávka
10:15 ? 11:00 ? prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.: ?Moudrost ve stáří?
11:30 ? oběd
13:00 ? výměna zkušeností jednotlivých diecézí (práce ve skupinkách ? vedou vedoucí center nebo farností)
15:00 ? závěrečná mše sv. (katedrála Svatého Ducha) ? hlavní celebrant a kazatel Mons. ThLic. Dominik Duka OP
Uzávěrky přihlášek a plateb:

1) 6. 11. 2008 ? pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování
2) 13. 11. 2008 ? pro ty, kteří přihlašují pouze účast, se stravou i bez stravy.
Informace, přihlášky, objednávky plakátu:

Biskupství královéhradecké ? Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328
email: animatori@diecezehk.cz; www.animatori.cz (aktuality, základní informace, on-line přihláška,...)
Skype: animatori-CR


Na výše uvedených kontaktech lze také objednat sborník ze setkání v roce 2007.


Čtení z dnešního dne: Sobota 24.3.

Ez 37,21-28; Jan 11,45-56

Komentář k Ez 37,21-28: Úryvek mohu číst jako zaslíbení církve, společnosti bez hranic. Jako nového, osvobozeného národa. On je schopný oživit i to, co se nám zdá již mrtvé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď přibývají...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...