Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

18. 5. 2004

Charismatická konference už po patnácté

a opět v Českých Budějovicích

Hnutí katolické charismatické obnovy pořádá i letos pro všechny zájemce pravidelnou konferenci! Od úterý 6.7. do soboty 10.7.2004 se budou ve Sportovní hale v Českých Budějovicích střídat vždy 2 řečníci denně. Každý den začíná, končí a je prolínán živými modlitbami.
Pozvání přijali mj. P.Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, s. Veronika z Komunity blahoslavenství a další z naší i zahraniční duchovní scény.

Pořadatel zajišťuje ubytování i stravování. Více informací je možno získat na www.cho.cz, kchk@cho.cz nebo na informačních linkách 723 756 073, 777 872 927 (18:00 – 21:00).

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.