Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

19. 8. 2004

Evangelizační kampaň na Slovensku

Pátým rokem se připravuje na evagelizační kampaň Společenství při dómu sv. Martina v Bratislavě. Mladí lidé navštíví s poselstvím o Bohu náměstí osmi slovenských měst ve dnech 19. až 30.8.
Bratislava: Na náměstích osmi slovenských měst se koncem srpna objeví katolické společenství z Bratislavy s "Kampaní pro Ježíše". Mladí lidé, kteří dvěma autobusy vyráží evangelizovat, budou zpívat a mluvit o naději, smyslu života a svém obrácení. "Zklamali Tě? Ježíš Tě ne(z)klame!" Těmito slovy zvou na náměstí každého, kdo chce slyšet poselství o Bohu. "Nejde o žádnou církevní propagandu. Jsme občanské sdružení a po Slovensku takto cestujeme už pátý rok. Nechceme říkat nějaké fráze, ale fakta o tom, jak se nám změnily životy, když jsme objevili hlubší víru v Boha," uvedl 33letý vedoucí společenství Branislav Škripek.

Katolické společenství působí již 11 let v centru Bratislavy a usiluje o morální obrodu společnosti. Chce oslovovat nejen samotné katolíky, ale také jiné křesťany a samozřejmě i ateisty. Slouží k tomu nejen řada přednášek a kurzů přímo v Bratislavě, ale především letní "Kampaň pro Ježíše". Při každé prezentaci zazní z pódia rytmické křesťanské písně, osobní příběhy lidí, kteří prožili pozitivní změnu svého života a chtějí se o ni podělit. V evangelizačním týmu pracuje celá řada mladých, kteří se neostýchají mluvit o Bohu s cizími lidmi přímo na ulici. Nevadí jim ani to, že se občas setkají s nesouhlasem kolemjdoucích.

"Mluvit na náměstích o smyslu života, o Bohu, o dobru, se nám zdá velmi důležité. Ze zákona máme právo veřejně prezentovat své názory. Nikomu je však nevnucujeme. Lidé si nás mohou poslechnout nebo odejít. Mnozí zůstávají a zajímají se. Často jsou to ti, kteří by do kostela nikdy nevkročili, ale přitom mají nezodpovězené základní životní otázky," myslí si B. Škripek, který byl sám kdysi ateistou a "pankáčem". Po svém obrácení chce svůj životný příběh sdělit co největšímu počtu lidí.

Hlavní část letní kampaně začíná 19.8. ve Zlatých Moravcích a pokračuje v dalších dnech zastávkami v Michalovcích, Humenném, Revúci, Kežmarku, Martine, Krásném nad Kysucou a končí akcí Hody při Galantě. Závěr evangelizační šňůry je možné sledovat na sídlišti Petržalka v Bratislavě. Během každého setkání budou mladí lidé v zelených tričkách k dispozici k osobním rozhovorům s lidmi, které program zaujme. Více o "Kampani pro Ježíše" a aktivitách Společenství při dómu sv. Martina najdete na www.martindom.sk


***

Další texty k tématu evangelizace, misie a zvěstování evangelia naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 19.7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 26,7-9.12.16-19: Touha po Hospodinu, hledání jeho pravdy, žízeň po spravedlnosti. Jásot ze vzkříšení mého Pána kéž přemůže obavy všedních dní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.