Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

10. 3. 2005

Farnost - místo pro každého? Konference

K významné akci v Roce farnosti, který v brněnské diecézi pro rok 2005 vyhlásil biskup Vojtěch Cikrle, patří i konference "Farnost - místo pro každého?", která se uskuteční ve dnech 21.-23.4. v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Přihlášky do 30.3.2005!
Brno: Konference je otevřena všem, kterým leží na srdci život ve farnostech. Má přispět ke vzájemné otevřenosti mezi křesťany i k otevřenosti místních křesťanů vůči aktivitám, které v dané oblasti rozvíjejí zastupitelstva a nevládní neziskové organizace. Výzva k této otevřenosti je jasně vyjádřena na samém počátku klíčového dokumentu 2. vatikánského kocilu ? pastorální konstituce o církvi v dnešním světě "Gaudium et spes":
Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.

Cílem konference je vzájemné předání podnětů pro život ve farnostech, výměna zkušeností a povzbuzení pro další práci. V rámci třídenní konference bude pro účastníky kromě přednášek připraven také prostor k dialogu, workshopy, panelové diskuse a možnost osobních setkání účastníků.
Jako přednášející vystoupí: brněnský biskup Vojtěch Cikrle, generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek, biskupský vikář pražské arcidiecéze Aleš Opatrný, ředitel Národního centra pro rodinu a vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda PhDr. Josef Zeman, odborný asistent na Institutu pro pastorální teologii při vídeňské univerzitě a vedoucí projektu Post-Netzwerk (spolupráce pastorálních středoevropských a východoevropských teologů) Dr. Petr Slouk, spoluzakladatel společenství komunity Emmanuel v Brně Ludvík Kolek, generální sekretář diecézní synody v Banské Bystrici ThDr. Marian Bublinec, Ph.D. a promotor iustitiae církevního soudu v Limburgu, profesor na Filosoficko-teologické vysoké škole ve Vallendaru a přednášející na Institutu kanonického práva Katolické teologické fakultě Univerzity v Münsteru prof.Dr.theol.Lic.iur.can. Thomas Schüller.

Program konference:
* Čtvrtek 21.4.2005
15.00 Příjezd, ubytování
17.30 Zahájení konference ? biskup Cikrle: Můj pohled na farnost
18.00 PhDr. Josef Zeman, Brno: Farnost jako opora a povzbuzení našeho lepšího já
19.00 Večeře, prostor k rozhovorům

* Pátek 22.4.2005
7.30 Mše
8.15 Snídaně
9.00 Ing. Aleš Opatrný, Th.D., Praha: Farnost ? místo pro každého?
10.30 Dr. Petr Slouk, Vídeň: Obnova farnosti. Šance kompetentního doprovázení farního společenství; Ludvík Kolek, Brno: Farnost a nová hnutí v církvi; ThDr. Marian Bublinec, Ph.D., Banská Bystrica: Farní pastorace v Banské Bystrici ? zkušenosti z diecézního synodu
12.30 Oběd
15.00 Prof.Dr.theol.Lic.iur.can. Thomas Schüller, Limburg: Farní synodální grémia diecéze Limburg (farní pastorační rady, ekonomické rady...) - zajištěn překlad z němčiny; Mgr. Jiří Mikulášek, Brno: Situace farností brněnské diecéze očima generálního vikáře
17.00 Pracovní skupiny
18.45 Večeře
20.00 Panelová diskuse

* Sobota 23.4.2005
7.30 Možnost společné modlitby ranních chval
8.00 Snídaně
8.45 Představení různých programů ve farnosti: Farní den, Farní kalendář, Farní kavárna; Programy pro farnosti od diecézních center: Centrum pro rodinu a sociální péči, Diecézní centrum mládeže, Katechetické centrum, Pastorační středisko, Centrum laických aktivit
12.00 Závěrečná bohoslužba v kostele v Lísku, hlavní celebrant biskup Cikrle
13.30 Oběd, zakončení a odjezd

Ubytování pro účastníky konference je poskytováno v hotelu Skalský dvůr, v penzionu Borovinka a v penzionu Pod lipami ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Cena za celý pobyt (ubytování, stravování, konferenční poplatek) činí 950 Kč.
Pro ty, kdo nepřijedou autem, bude zabezpečen odvoz z okolních zastávek vlaku nebo autobusu. Odvoz poskytuje minibus hotelu ? podrobnosti ve zvacím dopise.

Přihláška: Formulář přihlášky obdrží zájemci u svého duchovního správce nebo na http://www.biskupstvi.cz/pastorace.
Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat do 30.3.2005 na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 6, 601 43 Brno nebo e-mailem na adresu mailto:dolezelova@biskupstvi.cz.
Kontakt pro případné dotazy: tel: 543 235 030, kl. 299 (Ing. Jaroslava Doleželová), pondělí až středa 10.00 ? 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin, čtvrtek 10.00 ? 12.00 hodin.
***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Neděle 18. 3.

Jer 31,31-34; Žalm 51; Žid 5,7-9
Jan 12,20-33

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se s ním setkáme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz