Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

10. 11. 2003 , Jiří Hrdý

Jak se zrodil očistec?

Nenechá-li se čtenář odradit obsažností knihy Jacquesa Le Goffa Zrození očistce (370 stran), čeká jej napínavá cesta do historie. Jak napovídá název, autor, francouzský historik a mediavelista široce a bohatě dokumentuje rozvoj víry v to, čemu dnes říkáme očistec.
S J. le Goffem, vůdčí osobností školy Annales vystopujeme zárodky víry v očistec již ve starověku. Nahlédneme na biblické texty k tématu i na teologii očistce ranné církve, (pečlivě a obsažně je zpracována víra v očistec u Augustina).

Nechybí zde barvitý svět vizí a putování na onen svět, ani méně známí velcí teologové (např. kanovník Hugo od sv. Viktora). Do tématu očistce pak vnáší pořádek - jak jinak - scholastika. Zvláštní místo v knize zaujímá systém očistce v Danteho Božské komedii. Ten -podle autora - nejvíce odpovídá dnešnímu pohledu teologie.


***

Několik ukázek z této knihy naleznete zde.


***

Knihu vydalo Nakladatelství Vyšehrad.


***

Další texty k tématu očistec naleznete zde.

Autor: Jiří Hrdý

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.