Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

10. 11. 2003 , Jiří Hrdý

Jak se zrodil očistec?

Nenechá-li se čtenář odradit obsažností knihy Jacquesa Le Goffa Zrození očistce (370 stran), čeká jej napínavá cesta do historie. Jak napovídá název, autor, francouzský historik a mediavelista široce a bohatě dokumentuje rozvoj víry v to, čemu dnes říkáme očistec.
S J. le Goffem, vůdčí osobností školy Annales vystopujeme zárodky víry v očistec již ve starověku. Nahlédneme na biblické texty k tématu i na teologii očistce ranné církve, (pečlivě a obsažně je zpracována víra v očistec u Augustina).

Nechybí zde barvitý svět vizí a putování na onen svět, ani méně známí velcí teologové (např. kanovník Hugo od sv. Viktora). Do tématu očistce pak vnáší pořádek - jak jinak - scholastika. Zvláštní místo v knize zaujímá systém očistce v Danteho Božské komedii. Ten -podle autora - nejvíce odpovídá dnešnímu pohledu teologie.


***

Několik ukázek z této knihy naleznete zde.


***

Knihu vydalo Nakladatelství Vyšehrad.


***

Další texty k tématu očistec naleznete zde.

Autor: Jiří Hrdý

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...