Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

3. 5. 2006

Jarní kulturně duchovní slavnosti

evangelizace v centru Prahy 2 - ohlédnutí
Jak se již začíná stávat tradicí, bylo poslední březnový týden i letos náměstí Míru v Praze před kostelem sv. Ludmily prostorem pro tzv. ?Jarní kulturně duchovní slavnosti?. Tuto akci pořádalo opět Misijní centrum AP (MC AP) a komunita Chemin Neuf (CCN). Od pondělí 27. dubna do pátku 31. dubna mezi 15. a 18. hodinou se na pódiu na náměstí střídala hudební produkce několika žánrově rozličných skupin s divadelními scénkami zaměřenými na základní poselství evangelia a tancem. Součástí programu bylo slovo zaměřené na lidské hodnoty, smysl života, existenci Boha, společenství církve.
Někteří z nás se podělili i o prožitky ze svého života, o své starosti a trápení, ale především o radost a naději, kterou jim dává jejich život s Bohem. Duchovním slovem provázel společně se mnou (Kamil Novák, kněz, odpovědný MC AP, člen CCN) i můj dlouholetý přítel, farář Evangelické církve metodistické, Daniel Hottmar z Kladna. Mimo tento program probíhaly na náměstí dílny pro děti plné různých atrakcí (malování na chodník, hry zručnosti, aj.). Hned vedle pódia byla instalována malá expozice tvorby dětí z mateřské školy a fotografií amatérských umělců. Tématem výstavy byl život člověka, rodiny, lidského společenství. Bylo také možno se občerstvit v našem stánku, kde zároveň byly k dispozici i informace o různých sociálně duchovních programech. Všechny tyto aktivity, společně s jarním počasím, tvořily atmosféru, která zvala k tomu, aby se lidé procházející náměstím zastavili, poslechli si a podívali se na to, co se na náměstí děje. Tato příležitost k zastavení mohla lidem pomoci k tomu, aby se zamysleli nad životem, nad hodnotami, které jsou pro ně důležité nebo si jen jednoduše odpočinuli uprostřed dne. Protože lidé často setrvávali, bylo občas možné s nimi mluvit o životě a případně i o Bohu.

Odpolední programy byly vyvrcholením nejen technické, ale i naší každodenní duchovní přípravy.
Večery byly věnovány buď naší společné modlitbě chval a přímluv, nebol tzv. ?otevřeným večerům?, které se odehrávaly v kostele sv. Ludmily ve čtvrtek a v kostele sv. Apolináře v pondělí a v pátek. Otevřené večery byly setkáním v užším společenství lidí, kteří využili pozvání a odhodlali se vstoupit do prostoru kostela. Zde jsme jim chtěli nabídnout nejen hlubší kulturní zážitek, ale také prostor k prohloubení toho, co zaslechli na náměstí o Bohu a o životě s Ním. Součástí večerního programu byl vždy koncert. Vystoupil zde dětský pěvecký sbor MOTÝLI ze Šumperka, sbor BESHARMONIE , křesťanská skupina CHAD (skupina chval a díků). Kromě koncertu mohli lidé shlédnout audiovizuální projekci nebo divadelní představení, ale také slyšet svědectví o životě s Bohem a průvodní slovo, které bylo prostorem pro přiblížení křesťanské radostné zvěsti lidem. Večery byly zakončeny modlitbou za poznání Boha a přijetí Ježíše Krista do svého života. Na konci programu byl prostor pro případný osobní rozhovor o životě, o Bohu.

Těší nás, že byly letos ?Jarní kulturně duchovní slavnosti? podpořeny i ze strany Městské části Prahy 2. Příští rok, zhruba ve stejném termínu, bychom tento týden rádi zopakovali a určitě budeme opět potřebovat pomoc každého, kdo nese v srdci základní křesťanské povolání ke zvěstování radostné noviny všemu stvoření.
P. Kamil Novák

Na pořádání ?Jarních kulturně duchovních slavností? se finančně podíleli:
Městská část Prahy 2
Arcibiskupství pražské
Institut Chemin Neuf
Nakladatelství Doron
Děkujeme.

Zároveň velmi děkujeme všem, kdo se společně s námi podíleli na programu, zejména:
Jaroslavu Trejbalovi, který se staral o ozvučení programu na náměstí i všech večerních programů;
kapelám a pěveckým sborům ? dětskému pěveckému sboru MOTÝLI ze Šumperka, vokálním souborům GESHEM a PĚTNÍK, křesťanské kapele DIMENZE, sboru BESHARMONIE, skupině CHAD;
společenství řeckokatolické mládeže, které se s námi všestranně podílelo na programu těchto dní a také připravilo pod vedením Miloslava Machoně divadelní představení ?Muž, který sázel stromy?;
všem ostatním, kteří věnovali svůj čas, chuť a energii.

Kdo by se rád jakýmkoli způsobem podílel na podobné akci příští rok, ať nás kontaktuje na adrese:

Misijní centrum Arcibiskupství pražského
Dům Michael, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2
Tel./fax: 224 920 598
mail@misie.cz
P. Kamil Novák
(tel.: 774 241 991; e-mail: k1000@quick.cz)

http://www.chemin-neuf.cz ; http://www.misie.cz


***

Zde naleznete článek o evangelizaci z roku 2007 a malou fotogalerii

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22.3.

Gn 17,3-9; Jan 8,51-59

Komentář k Gn 17,3-9: Starý zákon je zjevný v Novém! Dnešní úryvek evangelia navazuje na 1. knihu Mojžíšovu a vysvětluje plnost Kristova bytí. Tehdy jej ovšem vyhnali. A dnes...?

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...