Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

1. 7. 2005

Kardinál Vlk představí nové komunitní centrum v Praze

Komunitní centrum Matky Terezy pro Prahu 11 představí kardinál Miloslav Vlk na tiskové konferenci v pátek 1.7. od 10.00 hodin v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze 1.
Praha: Tisková konference se koná u příležitosti podpisu smlouvy mezi Arcibiskupstvím pražským a stavební firmou Metrostav a.s., která bude zajišťovat výstavbu Komunitního centra Matky Terezy na pražském Jižním Městě. Záštitu nad projektem převzal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém. Základní kámen stavby bude slavnostně položen 27.8.2005 v 17.00 hodin. Na podzim t.r. bude zahájena vlastní stavba, jejíž dokončení je plánováno na květen 2007.
Na tiskové konferenci vystoupí kardinál Miloslav Vlk, administrátor farnosti Praha - Chodov P.Mgr. Karel Kočí a ředitel divize 1 Metrostavu a.s. Ing. Milan Veselský. Novinářům bude rovněž k dispozici Ing.arch. Vítězslava Rothbauerová. V závěru tiskové konference proběhne neformální diskuse s občerstvením.

Velká pražská sídliště trpí mnoha problémy. Jedním z nich je izolovanost a osamělost lidí, kteří sice potřebují přátelství a vztahy s ostatními, ale uprostřed anonymních domů je těžko navazují. Projekt komunitního centra chce napomoci s řešením tohoto problému. Komunitní centrum je místem, které dává příležitost k setkávání všem lidem, bez ohledu na věk, postavení, náboženské vyznání či rasovou příslušnost.
Proto vypracovala římskokatolická farnost na pražském sídlišti Chodov projekt Komunitního centra Matky Terezy. Jedná se o křesťanské centrum, které však bude otevřeno všem zájemcům. Proto také byla za patronku centra i kostela, který bude jeho součástí, vybrána Matka Tereza z Kalkaty. Jedna z nejznámějších žen 20. století, která se stala příkladem lásky k lidem a vzorem soucitu s trpícími bez ohledu na to, jakého jsou postavení nebo náboženského vyznání.

Komunitní centrum se bude snažit o posílení komunitního a občanského života v celém regionu. V praxi tomu bude odpovídat taková nabídka programů, ve které si každý občan může najít "to své". Ze zkušeností s obdobnými centry u nás i ve světě vyplývá, že velký úspěch mají mateřská centra (pro nejmenší děti), alternativní kluby pro využití volného času mládeže, případně tzv. nízkoprahové kluby. Podobně vyhledávaná jsou i setkávání seniorů, kteří obecně trpí velkou osamělostí. Centrum bude otevřeno také neziskovým organizacím a jejich aktivitám ve prospěch obyvatel regionu. Pocitu soudržnosti napomáhají i výstavy, koncerty a kulturní akce.
Komunitní centrum na pražském Chodově bude největší stavbou svého druhu v České republice. Bude stát na největším sídlišti v České republice ? pražské Jižní Město má přes 80 tisíc obyvatel. A půjde o první centrum a kostel zasvěcený Matce Tereze v naší zemi.

Kontakt: Martin Flosman, mailto:martin.flosman@kcmt.cz, mobil: 777 637 280.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22.3.

Gn 17,3-9; Jan 8,51-59

Komentář k Gn 17,3-9: Starý zákon je zjevný v Novém! Dnešní úryvek evangelia navazuje na 1. knihu Mojžíšovu a vysvětluje plnost Kristova bytí. Tehdy jej ovšem vyhnali. A dnes...?

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...