Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

1. 7. 2005

Kardinál Vlk představí nové komunitní centrum v Praze

Komunitní centrum Matky Terezy pro Prahu 11 představí kardinál Miloslav Vlk na tiskové konferenci v pátek 1.7. od 10.00 hodin v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze 1.
Praha: Tisková konference se koná u příležitosti podpisu smlouvy mezi Arcibiskupstvím pražským a stavební firmou Metrostav a.s., která bude zajišťovat výstavbu Komunitního centra Matky Terezy na pražském Jižním Městě. Záštitu nad projektem převzal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém. Základní kámen stavby bude slavnostně položen 27.8.2005 v 17.00 hodin. Na podzim t.r. bude zahájena vlastní stavba, jejíž dokončení je plánováno na květen 2007.
Na tiskové konferenci vystoupí kardinál Miloslav Vlk, administrátor farnosti Praha - Chodov P.Mgr. Karel Kočí a ředitel divize 1 Metrostavu a.s. Ing. Milan Veselský. Novinářům bude rovněž k dispozici Ing.arch. Vítězslava Rothbauerová. V závěru tiskové konference proběhne neformální diskuse s občerstvením.

Velká pražská sídliště trpí mnoha problémy. Jedním z nich je izolovanost a osamělost lidí, kteří sice potřebují přátelství a vztahy s ostatními, ale uprostřed anonymních domů je těžko navazují. Projekt komunitního centra chce napomoci s řešením tohoto problému. Komunitní centrum je místem, které dává příležitost k setkávání všem lidem, bez ohledu na věk, postavení, náboženské vyznání či rasovou příslušnost.
Proto vypracovala římskokatolická farnost na pražském sídlišti Chodov projekt Komunitního centra Matky Terezy. Jedná se o křesťanské centrum, které však bude otevřeno všem zájemcům. Proto také byla za patronku centra i kostela, který bude jeho součástí, vybrána Matka Tereza z Kalkaty. Jedna z nejznámějších žen 20. století, která se stala příkladem lásky k lidem a vzorem soucitu s trpícími bez ohledu na to, jakého jsou postavení nebo náboženského vyznání.

Komunitní centrum se bude snažit o posílení komunitního a občanského života v celém regionu. V praxi tomu bude odpovídat taková nabídka programů, ve které si každý občan může najít "to své". Ze zkušeností s obdobnými centry u nás i ve světě vyplývá, že velký úspěch mají mateřská centra (pro nejmenší děti), alternativní kluby pro využití volného času mládeže, případně tzv. nízkoprahové kluby. Podobně vyhledávaná jsou i setkávání seniorů, kteří obecně trpí velkou osamělostí. Centrum bude otevřeno také neziskovým organizacím a jejich aktivitám ve prospěch obyvatel regionu. Pocitu soudržnosti napomáhají i výstavy, koncerty a kulturní akce.
Komunitní centrum na pražském Chodově bude největší stavbou svého druhu v České republice. Bude stát na největším sídlišti v České republice ? pražské Jižní Město má přes 80 tisíc obyvatel. A půjde o první centrum a kostel zasvěcený Matce Tereze v naší zemi.

Kontakt: Martin Flosman, mailto:martin.flosman@kcmt.cz, mobil: 777 637 280.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...