Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

14. 5. 2002

Kardinál Vlk sedmdesátníkem

Kardinál Miloslav Vlk se v pátek 17.5. dožívá 70 let.
Děkovná bohoslužba u příležitosti sedmdesátin pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka se koná v sobotu 18.5. v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě.
Při bohoslužbě se očekává účast nejen českých a moravských katolických biskupů, ale i řady zahraničních hostů, četných kněží, řeholních osob, zástupců křesťanských církví nekatolických tradic, společenského a veřejného života, oslavencových přátel i katolických laiků a občanů, kteří chtějí českému primasovi popřát vše nejlepší k jeho významnému životnímu jubileu.

Miloslav Vlk se narodil 17.5.1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po maturitě v r. 1952 pracoval jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích. Vojenskou základní službu absolvoval v letech 1953-55 ve Dvorech u Karlových Varů. Poté byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví. Studia zakončil promocí v r. 1960. Poté pracoval jako archivář v Okresním archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci a Okresním a Městském archívu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem. V této době publikoval řadu odborných článků v různých časopisech. V r. 1964 odešel studovat na Teologickou fakultu do Litoměřic.

Na kněze byl vysvěcen 23.6.1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl přeložen nejdříve do malých farností na Šumavě - Lažiště a Záblatí (r. 1971) a od r. 1972 působil 7 let v Rožmitále pod Třemšínem. Zde mu byl v r. 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby.

V následujících 10 letech žil v Praze - pracoval tajně jako kněz v malých skupinách věřících a přitom vykonával "civilní" zaměstnání - např. jako umývač oken, později jako archivář ve Státní bance československé. 1.1.1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku - v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě. 14.2.1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31.3.1990), 27.3.1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška. Od r. 1991 byl předsedou Biskupské konference ČSFR, později České biskupské konference (ČBK), a to do r. 2000. Zároveň byl a je předsedou několika komisí ČBK. V r. 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V letech 1993-2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve.

Kardinál Vlk je nositelem řady čestných doktorátů a vyznamenání. V letech 1992-93 mu byly uděleny 3 čestné doktoráty: na Illinois Benedictine College a na University of St. Thomas v USA a čestný doktorát teologie na univerzitě v bavorském Pasově. 7.5.2001 obdržel čestný doktorát Papežské teologické akademie v polském Krakově a 24.1.2002 rovněž v Polsku čestný doktorát Opolské univerzity.

Obdržel čestné občanství měst: Rožmitál pod Třemšínem (14.5.1992), Cedar Rapids/USA (22.9.1992), Baltimore/USA (14.10.1992), Třeboň (22.8.1996) a Klodzko/PL (5.10.1996), Roudnice nad Labem (20.11.1997) a Mníšku pod Brdy (14.12.1998). Mezi další ocenění, kterých se mu dostalo, patří např. vysoké státní vyznamenání Spolkové republiky Německo "Velký kříž za zásluhy" (1999) a mezinárodní cena evropského města Zhořelce "Brückepreis" (2001).


***

Se svolením převzato z TS ČBK tisk.cirkev.cz

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.