Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

14. 5. 2002

Kardinál Vlk sedmdesátníkem

Kardinál Miloslav Vlk se v pátek 17.5. dožívá 70 let.
Děkovná bohoslužba u příležitosti sedmdesátin pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka se koná v sobotu 18.5. v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě.
Při bohoslužbě se očekává účast nejen českých a moravských katolických biskupů, ale i řady zahraničních hostů, četných kněží, řeholních osob, zástupců křesťanských církví nekatolických tradic, společenského a veřejného života, oslavencových přátel i katolických laiků a občanů, kteří chtějí českému primasovi popřát vše nejlepší k jeho významnému životnímu jubileu.

Miloslav Vlk se narodil 17.5.1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po maturitě v r. 1952 pracoval jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích. Vojenskou základní službu absolvoval v letech 1953-55 ve Dvorech u Karlových Varů. Poté byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví. Studia zakončil promocí v r. 1960. Poté pracoval jako archivář v Okresním archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci a Okresním a Městském archívu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem. V této době publikoval řadu odborných článků v různých časopisech. V r. 1964 odešel studovat na Teologickou fakultu do Litoměřic.

Na kněze byl vysvěcen 23.6.1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl přeložen nejdříve do malých farností na Šumavě - Lažiště a Záblatí (r. 1971) a od r. 1972 působil 7 let v Rožmitále pod Třemšínem. Zde mu byl v r. 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby.

V následujících 10 letech žil v Praze - pracoval tajně jako kněz v malých skupinách věřících a přitom vykonával "civilní" zaměstnání - např. jako umývač oken, později jako archivář ve Státní bance československé. 1.1.1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku - v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě. 14.2.1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31.3.1990), 27.3.1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška. Od r. 1991 byl předsedou Biskupské konference ČSFR, později České biskupské konference (ČBK), a to do r. 2000. Zároveň byl a je předsedou několika komisí ČBK. V r. 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V letech 1993-2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve.

Kardinál Vlk je nositelem řady čestných doktorátů a vyznamenání. V letech 1992-93 mu byly uděleny 3 čestné doktoráty: na Illinois Benedictine College a na University of St. Thomas v USA a čestný doktorát teologie na univerzitě v bavorském Pasově. 7.5.2001 obdržel čestný doktorát Papežské teologické akademie v polském Krakově a 24.1.2002 rovněž v Polsku čestný doktorát Opolské univerzity.

Obdržel čestné občanství měst: Rožmitál pod Třemšínem (14.5.1992), Cedar Rapids/USA (22.9.1992), Baltimore/USA (14.10.1992), Třeboň (22.8.1996) a Klodzko/PL (5.10.1996), Roudnice nad Labem (20.11.1997) a Mníšku pod Brdy (14.12.1998). Mezi další ocenění, kterých se mu dostalo, patří např. vysoké státní vyznamenání Spolkové republiky Německo "Velký kříž za zásluhy" (1999) a mezinárodní cena evropského města Zhořelce "Brückepreis" (2001).


***

Se svolením převzato z TS ČBK tisk.cirkev.cz

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22.3.

Gn 17,3-9; Jan 8,51-59

Komentář k Gn 17,3-9: Starý zákon je zjevný v Novém! Dnešní úryvek evangelia navazuje na 1. knihu Mojžíšovu a vysvětluje plnost Kristova bytí. Tehdy jej ovšem vyhnali. A dnes...?

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...