Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

13. 4. 2006 , Marie Svatošová

Kdyby byl Bůh, nemohl by se na to dívat...

Nejen ?nešťastné náhody?, tragédie všeho druhu, koncentráky, teroristické útoky a podobné hrůzy, ale i přirozená smrt na konci šťastně prožitého života by nás musela přivádět k zoufalství, kdyby měla poslední slovo. Pak by povzdech: ?Kdyby byl Bůh, nemohl by se na to dívat?, byl zcela oprávněný.
Ale smrt poslední slovo nemá: ?Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný? (Jan3,16). To je ovšem vrchol všeho! Ve své snaze zachránit člověka, který si to vůbec nezaslouží, jde Bůh tak daleko, že neváhá narodit se jako člověk. Ne v nadstandardní porodnici, ale v chlévě. Znovu trpělivě vysvětluje, co už bylo jinými slovy stokrát řečeno, a aby bylo jasno, shrnuje to celé do dvou tezí ? milujte Boha celým srdcem a milujte se navzájem! Citelně zvedá laťku, ale sám jde příkladem, když požaduje ? milujte i své nepřátele! Takový paradox! Kdyby nás ze současného otroctví nevykoupil potupnou smrtí na kříži, kdyby třetí den vlastní mocí nevstal z mrtvých a denně se nám nenabízel za Pokrm, dávno by o něm už nikdo nic nevěděl.

Bylo by důstojné člověka nechat se někým s nasazením vlastního života vysvobozovat z hlubokého páchnoucího bahna a aspoň v rámci svých chabých možností ke své záchraně nepřispět? To nám jde jaksi proti srsti. Všimněte si, jak se chová nemocný po mozkové mrtvici, když mu sestřička upravuje lůžko nebo pod něho vkládá podložní mísu. Aspoň tou jednou zdravou rukou se snaží uchopit hrazdičku a trochu se nadlehčit. Aspoň symbolicky, jak to jde. Je nám to zřejmě nějak vrozené.

Vzkřísit z mrtvých sami sebe v žádném případě nemůžeme. To může jedině Bůh. I On však od nás očekává, že se aspoň ?chytneme za tu hrazdičku?, kterou nám v každodenních situacích prokazatelně nabízí. Napadlo mě to, když jsem četla knihu Johannesa B. Brantschena ?Proč nás dobrý Bůh nechává trpět?. Na jednom místě tam říká: ?Pokaždé, když prolomíme krunýř egoismu ? nastává během života vzkříšení. Pokaždé, když si podáme ruce ke smíru, děje se vzkříšení, pokaždé, když se dělíme s chudými? K tomuto vzkříšení potřebujeme mnoho odvahy. Pokud se o toto vzkříšení budeme stále znovu pokoušet navzdory všem zvratům, pak můžeme zbytek klidně nechat Bohu.


***

Se svolením převzato z knihy: Náhody náhodičky s Marií Svatošovou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelstvíNěkolik kapitol z této knihy naleznete zde

Další texty k tématu Boží vůle***

Setkejte se osobně s Karlem Herbstem, Marií Svatošovou a P. Oto Mádrem
na knižním veletrhu v Praze 5.5.-6.5.2006


V průběhu mezinárodního veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2006 se můžete setkat s některými oblíbenými autory, které znáte z webu www.vira.cz
Setkání s Marií Svatošovou
Pátek 5.5. od 16:00

Zakladatelka hospicového hnutí v ČR a autorka úspěšných titulů O naději a Náhody a náhodičky. Marie Svatošová představí projekt vzpomínek na zavražděného kněze Ladislava Kubíčka - knihu Až k prolití krve, která se stala jedním z nejúspěšnějších titulů v uplynulých letech.

Na našem webu s Marií Svatošovou proběhl vydařený internetový rozhovor ?Může mít život smysl i v nemoci a umírání??. Dále ji naši čtenáři znají ze série článků: Jak to vidí Marie Svatošová, internetové pokračování rozhlasového pořadu Host do domu...

Setkání se koná na stánku číslo L1012 v levém křídle Veletržního paláce na Výstavišti v Praze 7 ? Holešovicích.(Stánek Karmelitánského nakladatelství).
Setkání s Vojtěchem Vlčkem a jeho hosty (P. Miroslavem Frankem a P. Oto Mádrem)
Sobota 6.5. od 14:00

Mladý historik Vojtěch Vlček vytvořil knihu "Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel" jako rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu. Čtenář se kromě pozvaných hostů může v knize setkat s těmito osobnostmi: K. Pilík, F. Adamec, J. Cukr, V. Dvořák, R. Hložinek, A. Huvar, S. Lekavý, F. Lízna, F. Pevný, J. Valerián, J. Vselý. M. F. Vích, J. Zemánek.

Část zajímavého rozhovoru s Otou Mádrem naleznete na webu pastorace.cz

Setkání se koná na stánku číslo L1012 v levém křídle Veletržního paláce na Výstavišti v Praze 7 ? Holešovicích.(Stánek Karmelitánského nakladatelství).
Setkání s Karlem Herbstem
Sobota 6.5. od 15:00

Pomocný pražský biskup je autor knihy O Božím vedení (několik ukázek naleznete zde). Titul se v krátké době dočkal 2. vydání.

Na našem webu s ním proběhl vydařený internetový rozhovor ?Vede nás Bůh, nebo osud??

Setkání se koná na stánku číslo L1012 v levém křídle Veletržního paláce na Výstavišti v Praze 7 ? Holešovicích.(Stánek Karmelitánského nakladatelství).

Čtení z dnešního dne: Středa 22.11.

2 Mak 7,1.20-31; Lk 19,11-28

Komentář k 2 Mak 7,1.20-31: Matka, která dodávala odvahu, je svou statečností vzorem pro naše chování v církvi. Odvážné ženy, které povzbuzovaly své vězněné manžely, ač byly nuceny režimem k rozvodu. Vzor pro každodenní nesení břemene i v našich dobách klidných.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje mladým...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...