Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

19. 10. 2001

KENVELO - SLEVA 15%

Vážení,
rád bych Vás krátce informoval o velmi důležité akci, která právě probíhá. V Praze je docela úspěšná, ale v jiných městech zatím moc ne. Proto pokud Vás osloví moc Vás prosím o mediální pomoc. Od 1. do 31. října tohoto roku probíhá akce na kterou se podnítila Společnost křesťanů a Židů (www.etf.cuni.cz/skz). Té se podařilo spojit komerční firmu KENVELO (www.kenvelo.cz), která se zabývá prodejem oblečení (majitelé jsou izraelci), a humanitární organizaci ADRA (www.adra.cz), která se zabývá humanitární pomocí v zemích postižených chudobou, hladem, válkou, nebo živelnými pohromami (jedná se o křesťanskou organizaci).
Firma KENVELO, která má v České republice kolem 60 obchodů a působí také na Slovensku, v Rumunsku a Izraeli, se nabídla, že poskytne své prodejny pro sběr použitého oblečení pro humanitární účely. Lidé, kteří si při tom něco koupí, ještě dostanou v tomto měsíci slevu na zboží 15%.

Humanitární organizace ADRA, která byla např. první se svou pomocí ve válkou zničeném Sarajevu, jedna z prvních v Turecku postiženém zemětřesením atd., bude toto oblečení shromažďovat a následně lisovat do balíků, ty budou označeny piktogramy (malé dítě, žena, muž atd.) a odváženy do zemí, kde je oblečení třeba. Je všeobecně známo, že např. na Ukrajinu je možné posílat každý týden plný kamion věcí, nebo to, že se současná situace kolem války proti terorismu se vyhrocuje v humanitární katastrofu.

Myslím si, že podobné aktivity jsou pravou odpovědí na situaci, která se právě ve světě děje.

Předem Vám velmi děkuji za Vaši pomoc,
se srdečným pozdravem a přáním pokoje a požehnání


Mgr. Robert Řehák
předseda Společnosti křesťanů a Židů
http://www.etf.cuni.cz/skz
e-mail: skz_scj@yahoo.com

V Praze dne 19. řína 2001


Čtení z dnešního dne: Středa 22.11.

2 Mak 7,1.20-31; Lk 19,11-28

Komentář k 2 Mak 7,1.20-31: Matka, která dodávala odvahu, je svou statečností vzorem pro naše chování v církvi. Odvážné ženy, které povzbuzovaly své vězněné manžely, ač byly nuceny režimem k rozvodu. Vzor pro každodenní nesení břemene i v našich dobách klidných.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje mladým...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...