Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

4. 6. 2004

Krátkodobě zlevněné knihy A. Grüna u příležitosti jeho návštěvy ČR

Při příležitosti návštěvy Anselma Grüna v ČR připravilo Karmelitánské nakladatelství příležitostnou slevu některých jeho knih. Slevy budou odečteny zásilkovou službou u objednaných knih od 7. do 20. června 2004.

Název titulu

Původní cena

Akční cena

Blízký i vzdálený

190,-

150,-

Biblické obrazy?

63,-

50,-

Duchovní terapie a kř. tradice

75,-

60,-

Spiritualita stvoření

75,-

60,-

Spiritualita zdola

89,-

70,-

Obrazy proměnění

79,-

60,-

Otcové pouště s A. G.

95,-

80,-

Víra

109,-

90,-

Naděje

109,-

90,-

Láska

109,-

90,-

Tvé jméno

95,-

80,-

Kdybych měl už jen jeden den?

89,-

70,-

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 18.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro mě jeden ze znaků její pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.