Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ Ti kdo ti působí cosi zlého, totiž očišťují tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

23. 4. 2004

Křesťanská konference jako šance

Již posedmnácté se 4. ? 6. července 2004 sjedou věřící z České i Slovenské republiky na Křesťanské konferenci v Praze. Letošním tématem konference, kterou tradičně organizuje Křesťanská misijní společnost a ČEA, je ?Přesvědčivost víry?. Hlavními hosty budou Ravi Zacharias (významný americký křesťanský apologeta) a Chris Bowater (renomovaný hudebník z Velké Británie).
Křesťané čelí v dnešní postmoderní kultuře mnoha novým otázkám a tlakům. Je stále ještě možné být ve víře přesvědčivý a srozumitelný pro okolí? Zkušenosti, hluboká znalost různých náboženství a kultur a životní moudrost Raviho Zachariase nás mohou inspirovat a povzbudit, abychom byli radostnými a věrohodnými následovníky Ježíše Krista.

Jak je pro tuto akci typické, i letos budou mít posluchači možnost vyslechnout aktuální poselství také od široké škály domácích řečníků různých církevních proudů. Budou mezi nimi např. P. Černý, J. Orawski, J. Unger, L. Hlavačka, M. Kallus, P. Šimmer, T. Dittrich, M. Malina a další. Z mozaiky přednášek českých hostů lze zmínit např. ?Životní styl, který přesvědčí?, ?Duchovní význam cesty do Izraele?, ?Jak se vyrovnat s bolestí?, ?Víra v údolí stínů? aj.

Letos poprvé je do programu zařazen večer pro mládež, který připravuje organizace Image33 (KristFest). Podobně jako v minulých letech bude souběžně s KK probíhat i oblíbená Dětská konference, nově je zajištěna také péče o děti do čtyř let.

Díky pestrému složení účastníků je Křesťanská konference vždy radostnou příležitostí k projevení jednoty Božího lidu. Je příležitostí k setkání, seznámení, rozhovorům. Nabízí možnost strávit tři volné dny (kolem svátku sv. Cyrila a Metoděje) nasloucháním biblickému poselství, chválením Boha a ve společenství přátel. Dává prostor k tomu, aby Bůh mohl skrze modlitby a společenství jednat v našich životech.

(-žito-)

Podrobnější informace:
Křesťanská misijní společnost, Primátorská 41, 180 00 Praha 8
e-mail: info@kmspraha.cz, tel.: 284 841 922, web (s možností přihlášení): http://www.kmspraha.cz

1. Životopis Raviho Zachariase
Ravi Zacharias patří v současnosti k nejvýznamnějším křesťanským osobnostem. Kázal ve více než padesáti státech světa. Promlouval k politickým i vojenským představitelům řady zemí, vyučoval na mnoha univerzitách. Na pozvání prezidenta USA promluvil jako hlavní řečník na setkání Národního dne modlitby ve Washingtonu, loni na začátku roku na pozvání prezidenta Nigérie uvedl historickou první Výroční modlitební snídani s přímluvami za představitele afrických států, která se konala v Mozambiku. Kázal také na Výroční modlitební snídani v sídle OSN v New Yorku.
Narodil se v roce 1946 v Indii, kde žil až do svého dvacátého roku. Poté, co jeho rodina emigrovala do Kanady, pracoval jako obchodní manažer. Jeho prohlubující se zájem o teologii ho vedl k dalšímu studiu. Pracoval pak na akademické půdě a získal několik titulů. Od 90. let publikoval přes deset knih z oboru srovnávací religionistiky, sekt, filozofie a apologetiky. Některé z nich vyšly v češtině v nakladatelství Návrat domů. Jako řečník se pohybuje na hranici vědy a beletrie, napsal i dvě knížky pro děti. Umí oslovit také intelektuálně náročné publikum, a přitom si zachovává srozumitelnost. K Zachariasovým prioritám patří předávání evangelia postmoderní generaci.
S manželkou Margaret mají tři již dospělé děti, Sáru, Naomi a Nathana.
Program Křesťanské konference 2004:

4. 7.
Hudební skupina: Vednevnoci
10:00?14:00
Lubomír Hlavačka: Boží království ve všedním životě
Michal Malina: Životní styl, který přesvědčí
17:00?20:30
Chris Bowater: Chvály a nesení ovoce
21:00?23:00
Večer pro mládež (Image33)

5. 7.
Hudební skupina: Chris Bowater
9:00?12:30
Ravi Zacharias: Pozvání na hostinu
14:30?16:30
semináře
a) Chris Bowater: Vedení chval
b) Pavel Černý: Jak se vyrovnat s bolestí
c) Jaroslav Orawski: Odpuštění
d) Mojmír Kallus: Jaký duchovní význam může mít cesta do Izraele
e) Pavel Vimr: Úloha křesťanského podnikatele v dnešním církevním i sekulárním světě
18:00?21:30
Tomáš Dittrich: Víra v údolí stínů
Jiří Unger: Jsme přesvědčiví?

6. 7.
Hudební skupina: Citadela
9:00?12:00
Ravi Zacharias: Máme pravdu?
13:30?16:30
svědectví z KK
modlitby a žehnání
Jak dál? (členové UžV KMS ? L. Ondráček, J. Šelong, P. Šimmer)
18:00?20:00
Večer modliteb a chval

Jako každý rok sháníme i tlumočníky do znakové řeči, aby se konference mohli zúčastnit i neslyšící.
K přihlašování na konferenci prosím použijte přihlášky vložené do březnového časopisu Život víry nebo on-line na www.kmspraha.cz.

Čtení z dnešního dne: Středa 21.3.

Dan 3,14-20.91-92.95; Jan 8,31-42

Komentář k Dan 3,14-20.91-92.95: Pronásledovatelé křesťanů si počínají podobně zpupně a krutě jako tehdejší král. Boží vysvobození přichází skrze zmrtvýchvstání Ježíšovo. Na jeho oslavu se připravuji! A v něm je naše naděje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...