Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí,  - archív citátů

20. 9. 2005

Křesťanství totiž není mrtvá nauka, ale událost

Drazí přátelé, nebylo mnoho těch, nad jejichž rakví mluvil před svým zvolením na papeže kardinál Ratzinger. Patřil k nim teolog Urs von Balthazar a také v Itálii proslulý otec Giussani, apoštol milánských vysokoškoláků. Snad se hodí na něho krátce vzpomenout. Začalo to tím, že se tento univerzitní profesor teologie setkal ve vlaku se skupinou studentů. Mluvilo se samozřejmě o otázkách náboženských, a pan profesor se nestačil divit.
Ti chlapci znali katechizmové odpovědi, ale o životě z víry mnoho nevěděli. Profesorem Giussanim to tak otřáslo, že se rozhodl opustit univerzitní katedru a věnovat se duchovnímu vedení studentů. A objevil, že nestačí krásné náboženské úvahy, nýbrž že je třeba lidi probudit k prožívání toho, čemu snad věří, ale co je nechává naprosto chladnými.

Křesťanství totiž není mrtvá nauka, nýbrž událost. To, že je v lidské rodině někdo, kdo prožil skutečnou smrt a nyní žije, to mě přece nemůže nechat chladným. Jde přece o klíčovou událost dějin, která nepatří na třetí stránku novin, kde se řeší abstraktní problémy, ale na první stránku, kde se objevují nejzávažnější skutečnosti. Jde o něco, co nikoho nemůže nechat v klidu.

Ti studenti to pochopili a začali podle toho žít. Křesťanství je událost, říkal otec Giussani, která se týká každého z nás. A která se proto musí projevit v celém životě, privátním i společenském. Členové jím založeného hnutí Comunione e liberazione (Společenství a svoboda) proto vstupovali i na pole politické, kde se samozřejmě nestarali o politiku různých stran, nýbrž o to, aby křesťanské zásady pronikly do života celé společnosti. A to i za cenu, že byli někdy i brachiálně napadáni svými marxistickými kolegy.

Základem je tedy vždy událost. Že se na světě objevil inteligentní člověk, to byla přece událost. To, co se událo v minulosti, je také událost, i to, že existuji já. A také to, že jednou zemřu. Hlavní událostí je ovšem vtělení Božího Syna a to, co nazýváme velikonočním tajemstvím. Tato událost přetváří celé dějiny, náš původ, náš život i celou naši věčnost. Lze s tím souhlasit nebo ne, ale událost zůstane vždy událostí. Tedy nejen zbožná úvaha, ale žitá skutečnost. Skutečnost, na které naše existence zcela závisí.

Lze ovšem mluvit i o osobních událostech našeho vlastního života. Třeba to, že jsem kněz, je také událost, výsledek mého osobního setkání se vzkříšeným Kristem. Romano Guardini neměl na začátku svého působení v Mnichově mezi studenty velký úspěch. Sám to přiznává. Mluvil o Ježíšovi, který žil někdy před dvěma tisíci lety, a studenty to mnoho nezajímalo. Pak ho napadlo představit jim Ježíše, který žije dnes, který je každému z nás blízko, a to zabralo. Ne že by nebyl vykládal dvoutisíciletou historii, ale šlo o Krista zmrtvýchvstalého, s nímž i dnes přicházíme do osobního kontaktu.

Zkoumejme tedy, zda i naše hlásání Krista je opravdu živé, postavené na reálných událostech. Já sám se pamatuji, že mé povolání začalo tím, že jsem najednou objevil, že vzkříšený Pán je skutečně v eucharistii, že je mi blízko, že se mohu stát jeho důvěrným přítelem. To nebyla krásná slova, ani pouhé úvahy, to bylo setkání s ním, skutečná událost.

Ta největší událost, která se týká osobně mne, přijde dík mému věku, zřejmě už brzy: mé setkání se vzkříšeným Pánem v den mé smrti. ?Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.? To bude, panečku, událost! Už se na ni těším.

(Úvodní slovo biskupa k internímu měsíčníku pro duchovní ACAP 9/2005)

Čtení z dnešního dne: Neděle 18. 3.

Jer 31,31-34; Žalm 51; Žid 5,7-9
Jan 12,20-33

Poutníci – pohané – byli zvědaví a chtěli se setkat s kontroverzní osobností. Jejich zvědavost se chce pobavit na dramatu člověka ohroženého smrtí. Tohle Kristus naprosto nepřijímá. Proto Pán odpoví: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tato odpověď však platí i dnes. Setkat se s Kristem lze! Ale nikoli jen pro zvědavost. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda ho chceme následovat. Pak se s ním setkáme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2018) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz