18. 7. 2005

MISIJNÍ a EVANGELIZAČNÍ SEMINÁŘ v Králíkách

u redemptoristů 23.-25. 8. 2005
Milí přátelé z řad kněží, řeholních, laických a farních společenství, přijměte, prosím, pozvání od kongregace redemptoristů (www.cssr.cz) na malý MISIJNÍ a EVANGELIZAČNÍ SEMINÁŘ, který se uskuteční ve dnech 23.-25.8.2005 na Hoře Matky Boží v Králíkách. Tato iniciativa se koná pod záštitou provinciála redemptoristů, P. Stanislava Přibyla CSsR a má posloužit především jako informační a poznávací setkání všem, kdo se zajímají o misijní či evangelizační aktivity církve v naší současné české společnosti.
My, redemptoristé - lidoví misionáři, faráři, exercitátoři a duchovní správci různých poutních míst, bychom Vám rádi v rámci semináře přiblížili svoji „missio“, poslání, které se snažíme postupně v naší republice naplňovat. Zároveň bychom se chtěli zorientovat v tom, co na poli evangelizace, jakož i duchovní obnovy samotných věřících, dělají jiní: např. diecézní kněží, tradiční misijní a kazatelské řeholní řády, laická křesťanská společenství, různá hnutí v církvi a pod. Věříme, že seminář může obohatit nás i vás. Zkusme se tedy sejít, poznat, povzbudit, společně pomodlit a podělit se o své zkušenosti. V čase max. 45 min. zde můžete představit svůj způsob práce, úspěchy, neúspěchy, plány a pod. Počítám, že prezentace spolubratří redemptoristů budou mít výhradně „lidový“ charakter, takže se nikdo z vás nemusí obávat vystoupit, ani kdyby jeho příspěvek nebyl zrovna na vědecké úrovni. K dispozici bude přesto počítač, dataprojektor i video pro vaši případnou obrazovou projekci.

K účasti na semináři jsou srdečně zváni i ti, kdo nehodlají vystoupit s prezentací své činnosti. Je to příležitost pro laiky i pro duchovní správce farností, kteří cítí, že jim svěřený Boží lid potřebuje nějaký impuls k životu z víry, aby zde navázali kontakty s těmi, kteří jim mohou v jejich službě pomoci.ÚTERÝ 23.8.
prezentace činnosti redemptoristů

dopol. Příjezd, ubytování v klášteře
12.00 Přivítání a modlitba v poutním kostele
12.15 Oběd
13.30 Zahájení semináře
Evangelizace turistů na poutním místě
Duchovní obnovy farností formou lidových misií
Ustavičná misie duchovního správce farnosti
Evangelizace lidí na okraji společnosti
17.00 Mše sv. v poutním kostele
18.15 Večeře u táboráku, společné posezení
20.30 Film: lidové misie redemptoristůSTŘEDA 24.8.
„bazar aktivit“ - ohlášené prezentace

7.30 Ranní chvály
8.00 Snídaně
9.00 Katechetické centrum diecéze HK: Preevangelizace ve školách;
Služba v církvi

Dominikánské misijní společenství Olomouc: Pobytové a putovní misie dominikánů ve farnostech;
Misie mezi satanisty
Komunita Emmanuel Ostrovačice,
způsob evangelizace ve městě:
Máme proč se radovat
12.15 Oběd
14.30 Možnost dalších prezentací kněží, řeholníků a zástupců z řad laiků
18.15 Večeře
19.30 Mše sv. s Mons Dominikem Dukou OP, sídelním biskupem diecéze HK;
možnost adoraceČTVRTEK 25.8.
zakončení semináře

7.30 Ranní chvály
8.00 Snídaně a zakončení semináře
Pro zájemce, kteří nespěchají s návratem,
budou připraveny nabídky na výlet do okolí.Seminář proběhne v prostorách kláštera redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách. Výdaje na ubytování a stravování činí 400 Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: P. Jiří Šindelář CSsR, 561 69 Králíky II/1, mobil: 732 961 694, e-mail: jiri.sindelar.cssr@atlas.cz.
Nejlépe do 12.8.

Králíky, dne 8.7.2005
P. Jiří Šindelář CSsR

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.