10. 6. 2004

Místo hostiií lázeňské oplatky?

Jediný výrobce hostií v České republice, Unita s.r.o. v Bílé Vodě u Javorníka, začal péct lázeňské oplatky. Rozšíření výroby pomůže zajistit práci stávajícím zaměstnancům a nová místa získali další čtyři lidé.
Bílá Voda u Javorníka: Až 500 krabiček lázeňských oplatků denně dokáží vyrobit v hostiárně Unita v Bílé Vodě u Javorníka. Vedle tradiční výroby hostií, kterými zásobují farnosti v celé České republice, rozšířili sortiment také o pečivo, které lze konzumovat přímo v domácnostech. Výrobní prostory požehnal při slavnostním otevření pekárny v pondělí 7.6. jesenický děkan P. Miroslav Kadlec. Nové stroje a stavební úpravy stály Diecézní charitu ostravsko-opavskou, která je zřizovatelem hostiárny, téměř čtyři miliony korun. Polovinu prostředků získala z fondu Sapard při Evropské unii. Rozvoj hostiárny přinesl práci čtyřem novým zaměstnancům. Celkem pracuje na výrobě hostií a lázeňských oplatků šestnáct lidí.

Od začátku 90. let výroba hostií klesala a bylo třeba najít náhradní program. "K lázeňským oplatkům jsme se dopracovali po několika letech hledání. Ještě s řeholnicemi jsme zkoušeli vyrábět trubičky 'Goretky', z odřezků jsme lepili premonstrátské koule. Výroba byla drahá a pečivo se také těžko balilo," říká vedoucí hostiárny Milan Uhlíř. Při pečení kulatých vánočních oplatků si v hostiárně vyzkoušeli pečení oplatků s příměsí cukru a odtud byl už jen skok k tradičnímu lázeňskému oplatku. "Při výrobě hostií se používá podobný proces jako při výrobě oplatek, proto jsme se pustili do ruční výroby této cukrovinky," vzpomíná Uhlíř.

Ruční výrobou lázeňských oplatků však nemohli konkurovat cenou ani rychlostí výroby. O oplatky z Bílé Vody však v lázeňském prostředí Jesenicka zájem rostl. Hostiárna se proto pustila do modernizace. Díky financím z fondu Sapard při Evropské unii získala prostředky na nový stroj. Velkokapacitní pečící kolotoč dokáže za minutu upéct 21 oplatků. Za směnu jich z elektricky vytápěných plotýnek vyskočí více než deset tisíc.

Upečené oplatky putují na týden do vlhčírny, kde společně s pláty na výrobu hostií odpočívají při vlhkosti 75 %. Ve vedlejší místnosti je připraven další stroj, který spéká dohromady dvě oplatky se sladkou náplní uprostřed. "Vyrábíme dnes tři druhy lázeňských oplatků - s vanilkovou, oříškovou a kakaovou příchutí. Zkoušeli jsme ještě skořicové a kokosové, ale na ty zatím nemáme krabičky," popisuje sortiment Milan Uhlíř. Oplatky jsou baleny do krabiček, na kterých jsou vyobrazena nejznámější místa Jesenicka. Pro turisty a lázeňské hosty mohou být vítaným suvenýrem.

Pro nejzápadnější obec Jesenicka jsou nová místa v hostiárně výraznou pomocí. "Charita v této lokalitě výrazně přispívá k zaměstnanosti. Vždyť jen v samotné Bílé Vodě je bez práce 30 % obyvatel. Rozvoj hostiárny by mohl v budoucnu ještě více této obci pomoci," uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Jiří Hořínek. Zisky z prodeje hostií a oplatků pomáhají financovat charitativní projekty.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Nadpis článku: redakce webu.

Čtení z dnešního dne: Neděle 25. 2.

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Žalm 116; Řím 8,31b-34
Mk 9,2-10

Proč Ježíš vystoupil na horu a zjevil učedníkům svoji slávu? Přítomnost Mojžíše, spojeného s darem Smlouvy, a Eliáše, největšího z proroků, oblak a Boží hlas… naznačují, kým Ježíš je. Ale učedníci jsou zmateni. Kam Ježíš míří, když toto všechno prožívají a nemají o tom mluvit? Boží záchrana není otázkou vysvětlování, pouček nebo definicí. Učedníci musí nejprve sami zažít Velikonoce, stát se svědky všech událostí a přijmout Ducha svatého. Pak teprve budou schopni mluvit o tom všem. I my jsme učedníky, i my potřebujeme nejprve na sobě zakusit moc Kristovy smrti a vzkříšení, přijmout Jeho Ducha, abychom mohli svědčit o velikosti Boží.

Zdroj: Nedělní liturgie

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2018) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

P. Pavel Kučera - uprchlík a uprchlický farář

(24. 2. 2018) Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá...

Proti jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(23. 2. 2018) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost – a sice...

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2018) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

(21. 2. 2018) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20. 2. 2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"