Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

13. 5. 2002

Modlitby ve znakové řeči neslyšících

Brožuru s názvem "Modlitby ve znakové řeči neslyšících" vydalo Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích.
Brožura obsahuje základní katolické modlitby - Znamení kříže, Otče náš, Apoštolské vyznání víry, Zdrávas Maria, Zdrávas Královno a Pod ochranu Tvou.
"Modlitby ve znakové řeči neslyšících" byly vydány v edici Katechetické sešity, svazek číslo 7. Brožura má 38 stran a stojí 20 Kč + poštovné.

Objednávky je možno zasílat na adresu: Sdružení sv. Jana Neumanna, Kanovnická 10, 370 01 České Budějovice.


***

Se svolením převzato z TS ČBK
tisk.cirkev.cz

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.