Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

25. 9. 2004

Národní svatováclavská pouť

Centrálním bodem programu Národní svatováclavské pouti bude slavnostní mše za účasti biskupů diecézí Čech, Moravy a Slezska, která se uskuteční v úterý 28.9. od 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi.
Stará Boleslav/Praha: Starobylé poutní místo Stará Boleslav, kde došlo k zavraždění svatého Václava, se i letos stane centrem oslav svátku hlavního patrona české země. Hlavními pořadateli oslav jsou Česká biskupská konference (ČBK), Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Arcibiskupství pražské.

O slavnosti sv. Václava (28.9.) slavíme rovněž státní svátek Den české státnosti. V předvečer tohoto svátku, v pondělí 27.9. v 17.00 hodin, položí věnec u pomníku sv. Václava na pražském Václavském náměstí pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a pražský primátor Pavel Bém.

V následujícím přehledu přinášíme hlavní body programu oslav ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav:

* Neděle 26.9.
Bazilika sv. Václava, 11.00 hodin: mše s hudbou Josefa Klazara v provedení smíšeného Pěveckého sboru Bojan
Krypta sv. Kosmy a Damiána, 18.00 hodin: mše k poctě patronů místní kapituly

* Pondělí 27.9.
Kostel sv. Klimenta, 18.00 hodin: modlitba Oficium lectionis (Denní modlitba církve)
Krypta sv. Kosmy a Damiána, 18.30 hodin: mše z vigilie slavnosti sv. Václava
Bazilika sv. Václava, 20.00 hodin: slavnostní Svatováclavský koncert; účinkuje Schola Gregoriana Pragensis pod vedením sbormistra Davida Ebena a varhaník Pavel Šmolík; svatováclavská čtení přednese Radovan Lukavský; sváteční promluvu pronese kardinál Miloslav Vlk; v rámci koncertu bude v kryptě sv. Kosmy a Damiána vystavena lebka sv. Václava

* Úterý 28.9.
Bazilika sv. Václava, 6.30 hodin: Denní modlitba církve
Krypta sv. Kosmy a Damiána, 7.00 hodin: mše
Bazilika sv. Václava, 8.00 hodin: latinská mše; hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Diego Causero
Mariánské náměstí, 10.00 hodin: slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba; hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup a český primas kardinál Miloslav Vlk; Promluvu pronese předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner; hudební doprovod zajistí Svatohorský chrámový sbor, smíšený sbor prof. Vepřeka z Příbramy a Posádková hudba Tábor
Mše bude v přímém přenosu přenášena Českou televizí (ČT2 od 9.50 hodin) a Českým rozhlasem (ČRo2 od 10.00 hodin).
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 14.00 hodin: program Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském - Ztracená kapela
15.00 hodin: beseda rodin s pražským světícím biskupem Karlem Herbstem
17.00 hodin: Hold české hudbě - Koncert Hudby hradní stráže Pražského hradu z děl českých mistrů B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů; účinkovat budou sólisté Národního divadla Martina Bauerová a František Zahradníček

Během celého dne (28.9.) budou v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi vystaveny světcovy ostatky. Bude rovněž možno přijmout svátost smíření (zpověď). Kostely budou trvale otevřeny k prohlídkám mimo čas obřadů.

Pro návštěvníky svatováclavských slavností ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je připraven také bohatý doprovodný program. Ve dnech 24. a 25.9. proběhne v letním kině Houštka hudební festival (začátek vždy od 16.00 hodin).
V pondělí 27.9. se ve Staré Boleslavi - Houštce od 14.00 hodin uskuteční Sluníčkové odpoledne - zábavné odpoledne pro děti z dětských domovů. Akce je pořádána pod záštitou starosty města ve prospěch dětských domovů Nymburk, Dolní Počernice a Klánovice Charitního domova pro matky s dětmi sv. Gerarda v Brandýse nad Labem a Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském.
V úterý 28.9. mohou návštěvníci zavítat na náměstí sv. Václava na historické tržiště. Od 9.00 do 20.00 hodin zde budou předváděny historické stánky, ukázky řemesel a drobná vystoupení. Pořádá a účinkuje Městská historická garda Modrý regiment.
Na Mariánském náměstí je pro všechny poutníky připraven od 13.00 hodin bohatý kulturní program. Účinkovat zde budou např. Kamelot a Roman Horký, Big band ZUŠ Roudnice nad Labem, od 15.00 hodin uvede Tetatr Víti Marčíka představení Sněhurka. Promenádní koncert Posádkové hudby Hradec Králové zde začne v 18.00 hodin a bude na něj navazovat Ohňový průvod sv. Václava - průvod s lampióny za účasti veřejnosti - z náměstí sv. Václava přes Mariánské náměstí, Lázeňskou ulicí k Houštce. Na 20. hodinu je připraven ohňostroj na ukončení pouti, po kterém bude následovat lidová veselice.

Spojení bude zajištěno mimořádnou autobusovou linkou č. 379, která zajistí přepravu mezi zastávkami Praha - Černý Most a Stará Boleslav, autobusová stanice. Kromě toho lze využít spojení pravidelné linky č. 367. Informace o jízdních řádech jsou k dispozici v informační kanceláři Stará Boleslav na telefonu 326 911 005.

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.11.

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k 1 Mak 4,36-37.52-59: Radost a obnova národa začala obnovou chrámu. Jsou ovšem národy, které při svém vzniku chrámy boří.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...