Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

20. 3. 2002

Nová kniha: Být dobrým tátou? (Gordon MacDonald)

Kniha Být dobrým tátou? čtenářům postupně odhaluje několik základních principů, které mužům pomohou stát se svým dětem dobrými otci.
O které principy jde? Chci-li být dobrým tátou, pak potřebuji:
vytvořit v rodině kvalitní podmínky pro to, aby mé děti byly stimulovány k rozvinutí svého plného potenciálu;
zasvětit svůj život tomu, abych se stal pro své děti nástrojem a vzorem lidské zkušenosti;
naučit se vyhledávat příležitosti a předvídat nebezpečí, každé situace využít k budování vztahů v rodině a k růstu charakteru u svých dětí;
očišťovat život svých dětí od nezdravých a negativních vlivů a tendencí;
naučit se přijímat děti takové, jaké jsou, a oceňovat jejich jedinečnost i nepatrné úspěchy, kterých dosáhnou;
přiznat si svou nedostatečnost a hledat správnou inspiraci pro vlastní život.

Gordon MacDonald předkládá svůj pohled na dozrávání muže v dobrého otce, který se zájmem a moudrostí ovlivňuje a formuje svět a charakter svých dětí. Autorovy principy jsou srozumitelné, ilustrovány konkrétními příklady ze života a navíc ověřeny dlouholetou rodičovskou praxí.

Kniha je psána pro otce, ale principy v ní obsažené budou jistě přínosem i pro maminky.

Vydal: Návrat domů
Distribuuje: Samuel
e-mail: samuel@iol.czČtení z dnešního dne: Čtvrtek 23.11.

1 Mak 2,15-29; Lk 19,41-44

Komentář k 1 Mak 2,15-29: Horlivost pro Hospodina, dnes těžko pochopitelná. Proto tvrdíme, že je málo „povolání“. Rozhodnutí obětovat se, nelze-li jinak, odejít na poušť. A odtamtud zachraňovat…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...