Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

20. 3. 2002

Nová kniha: Být dobrým tátou… (Gordon MacDonald)

Kniha Být dobrým tátou… čtenářům postupně odhaluje několik základních principů, které mužům pomohou stát se svým dětem dobrými otci.
O které principy jde? Chci-li být dobrým tátou, pak potřebuji:
vytvořit v rodině kvalitní podmínky pro to, aby mé děti byly stimulovány k rozvinutí svého plného potenciálu;
zasvětit svůj život tomu, abych se stal pro své děti nástrojem a vzorem lidské zkušenosti;
naučit se vyhledávat příležitosti a předvídat nebezpečí, každé situace využít k budování vztahů v rodině a k růstu charakteru u svých dětí;
očišťovat život svých dětí od nezdravých a negativních vlivů a tendencí;
naučit se přijímat děti takové, jaké jsou, a oceňovat jejich jedinečnost i nepatrné úspěchy, kterých dosáhnou;
přiznat si svou nedostatečnost a hledat správnou inspiraci pro vlastní život.

Gordon MacDonald předkládá svůj pohled na dozrávání muže v dobrého otce, který se zájmem a moudrostí ovlivňuje a formuje svět a charakter svých dětí. Autorovy principy jsou srozumitelné, ilustrovány konkrétními příklady ze života a navíc ověřeny dlouholetou rodičovskou praxí.

Kniha je psána pro otce, ale principy v ní obsažené budou jistě přínosem i pro maminky.

Vydal: Návrat domů
Distribuuje: Samuel
e-mail: samuel@iol.czČtení z dnešního dne: Čtvrtek 19.7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 26,7-9.12.16-19: Touha po Hospodinu, hledání jeho pravdy, žízeň po spravedlnosti. Jásot ze vzkříšení mého Pána kéž přemůže obavy všedních dní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.