Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

17. 9. 2002

Nové misijní letáčky od BTM !

Přinášíme vám seznam nových (některých velmi vydařených) misijních letáčků, které pravidelně vydává Brněnská tisková misie. Letáčky si můžete objednávat i na internetu.
Poselství staroměstského orloje (H 15)
V podzimní kolekci vám nabízíme tento starší text řady Hledání. Volné rozdávání tohoto úspěšného letáčku je nyní v Praze vyhláškou omezeno, věříme však, že může posloužit kdekoliv v naší republice. Smyslem orloje na Staroměstském náměstí nebylo ukazovat jenom čas a pohyb nebeských těles, měl také tlumočit určité poselství všem, kteří ho obdivovali. S tímto poselstvím vás seznámí Ludmila Hallerová ze sboru BJB v Praze na Vinohradech.


PODZIM ? čas dožínek a vinobraní (RT 41)
Text letáčku připomíná slavení dožínek a vinobraní u nás, seznámí vás s historií Dne díkuvzdání v Americe a dozvíte se také o židovském svátku Šavuot. Nakonec najde čtenář výzvu: Za každou, i tu nejmenší věc, máme být vděčni našemu Stvořiteli. Text letáčku podle článku Jána Šalinga ze sboru Bratrské jednoty baptistů v Bratislavě připravila redakce BTM.


Heiko Herrlich: CENNÁ ZKUŠENOST (MT 24)
Špičkový hráč německé fotbalové ligy Heiko Herrlich prošel koncem roku 2000 těžkou zkouškou. Byl mu zjištěn nádor na mozku, prodělal terapii ozařováním. Po šesti týdnech pobytu na klinice se ukázalo, že léčba byla úspěšná. Heika čekal náročný návrat zpět na hřiště? Svědectví Heiko Herrlicha o pomoci, kterou v nejtěžších chvílích nalezl u Boha, najdete v novém letáčku série ?Nové perspektivy?.


PEVNÁ NADĚJE (DK 51)
Dvojitá karta s biblickým veršem ze Žalmu 25, 4-5: ?Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása??.


NEZTRÁCEJTE NADĚJI (PT 28)
Kartička se slovy povzbuzení v těžkých chvílích a biblickým veršem (Žalm 138, 3) je doplněna krátkou modlitbou.


Marnivá kočka (PN 1)
První kartička řady PN (pro nejmenší) obsahuje biblický verš (Žalm 131, 1) a básničku o marnivé kočce od Oldřišky Koudelové. O nové sérii obrázkových letáčků se více dočtete na stranách Zpravodaje BTM.Tentokrát také nabízíme dotisk dvou úspěšných letáčků, o které nás v dopisech často žádáte:

Eva Veškrnová: ?Já už vím? (H 75)
Svědectví bývalé herečky a zpěvačky, dnes známé autorky knih o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

Bohatý život (DK 37)
Dvojitá karta se známou modlitbou sv. Františka z Assisi.


Více se dozvíte na: www.btm.cz

Čtení z dnešního dne: Pátek 17.11.

Mdr 13,1-9; Lk 17,26-37

Komentář k Lk 17,26-37: Nejsem snad příliš ve světě zabydlený? Pozor, aby mi rychlý příchod Pána – na který se těší ti, kdo žijí vnitřním životem – vlastně nepřekážel!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...