9. 8. 2006

O náboženství ve Spojených státech

Letošní druhé číslo časopisu pro náboženskou scénu Dingir (20006/02) se zabývá náboženskou scénou v USA. Část příspěvků přibližuje náboženský vývoj ve Spojených státech od počátku jejich osídlování těmi, kdo přicházeli z Evropy. Lze tak pochopit, proč a v čem se situace církví v USA tak silně liší od situace v Evropě. Potom je možné lépe rozlišit, co je z americké situace pro evropské poměry inspirující a co je do Evropy nepřenosné.
Číslo, jak tomu u Dingiru většinou bývá, přináší množství poměrně hutných informací na malé ploše a jeho obsah může rozšířit někdy příliš úzký evropský obzor každého, koho situace náboženství a církví zajímá v širším okruhu, než je obvod farnosti, v níž žije.


Více info: www.dingir.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.