Láska se neutužuje, když za ní není třeba bojovat. - archív citátů

16. 7. 2009

Podzimní Brno bude za přítomnosti bratrů z Taizé patřit ekumenickému setkání


Brno ? Mladí lidé z celé republiky přijedou druhý víkend v říjnu do Brna, aby se zúčastnili ekumenického setkání s názvem Dny důvěry. S podporou bratří z Taizé, z vesničky na jihu Burgundska, kde se setkávají křesťané z celého světa, chtějí organizátoři akce navázat na snahu o smíření a důvěru v lidské rodině, která mnohé z nich v Taizé naplnila.
?Myšlenka Taizé má ve světě velký ohlas a počátkem devadesátých let se dostala i k nám. Po vlně nadšení a celosvětovém setkání Taizé v Praze se aktivita přesunula spíše do jednotlivých měst,? vysvětlil koordinátor přípravného týmu Martin Hájíček.

Stejně jako v Taizé budou i v Brně srdcem akce modlitby s meditativními zpěvy. Poutníci se také budou moci zúčastnit nejrůznějších workshopů a biblických zamyšlení. ?Skrze společnou modlitbu, biblické dílny nebo semináře může setkání pomoci podívat se na náš každodenní život ve světle evangelia,? přiblížil český člen komunity Taizé bratr Josef, který na podzim do Brna také přijede.

Bratr Josef dále dodal, že již samotná příprava Dnů důvěry nabízí mnohé příležitosti k budování společenství a k prohlubování důvěry mezi generacemi, mezi věřícími a nevěřícími. Také proto realizační tým složený z členů různých církví už teď hledá hostitele z Brna a okolí, kteří mohou několik mladých na dvě noci ubytovat. ?Jedním z nejsilnějších momentů setkání se může stát právě gesto přijetí mladých poutníků rodinami,? popsal bratr Josef.

Dny důvěry v Brně navazují na stejnojmennou akci, která se s úspěchem uskutečnila před dvěma lety ve Zlíně. ?Symbolickou štafetu jsme převzali letos my v Brně a věříme, že ani námi setkání neskončí a Dny důvěry se stanou živou tradicí,? uvedl Hájíček.

Více informací: www.dnyduvery.czDoplňující informace:

Taizé

Francouzská vesnička Taizé je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří ? katolíků i různých protestantských vyznání. Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají pro sebe žádné dary nebo dotace. Někteří z bratří žijí v malých skupinkách ? fraternitách ? mezi nejchudšími lidmi.

Od konce padesátých let dvacátého století mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí nachází cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Během některých letních týdnů se takto může setkat až 5 000 mladých lidí ze 75 zemí.
Srdcem setkání jsou společné modlitby, které třikrát denně shromažďují všechny přítomné v kostele Smíření a při kterých se střídá zpěv, ticho a naslouchání Božímu slovu.

Každý den vedou bratři komunity biblické úvody, na něž navazují setkání ve skupinkách. Část dne je věnována organizační či praktické pomoci. Ti, kdo chtějí prohloubit své osobní hledání ve světle evangelia, mohou prožít ,,týden v tichu?.

Taizé kolem sebe nevytváří hnutí. Všichni, kdo vykročili na ?pouť důvěry na zemi?, jsou vyzýváni, aby se vraceli domů s těmito otázkami: jak se přiblížit k pramenům společenství s Kristem, jak žít z jeho pokoje a radosti? Jak být nositeli důvěry a odpuštění tam, kde žijeme?

Více informací o Taizé: www.taize.fr/csPředběžný program Dnů důvěry

Pátek 9. října
15:00?18:30 Příjezd účastníků
19:00?20:30 Zahájení, společná modlitba
21:00?23:00 Nahlášení v rodinách

Sobota 10. října
8:30?09:30 ..... Společná modlitba
10:00?12:00 .... Biblické úvody, sdílení
12:30?13:30 ... Společná modlitba
13:30?15:00 ... Oběd
15:00?19:00 ... Workshopy
17:00?19:00 ... Vydávání večeře
19:30?21:30 ... Společná modlitba
21:30?00:00 ... Možnost individuální modlitby

Neděle 11: října
09:00?11:00 ... Bohoslužby ve farnostech
12:00?13:00 ... RozloučeníKontakt: Anežka Oujezdská ? Luklová e-mail: anezka@seznam.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 23.6.

2 Kron 24,17-25; Mt 6,24-34

Komentář k Mt 6,24-34: Kdybych se opravdu řídil těmito slovy, Ježíšův klid a pokoj by mě udělal tolik šťastným a vyzařovaly by ze mě do okolí…

Zdroj: Nedělní liturgie

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Nové vydání INu je na světe

Nové vydání INu je na světe
(23. 6. 2018) Prázdninové číslo časopisu IN! je tady.

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2018) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2018) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

(17. 6. 2018) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal prvním americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce...

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13. 6. 2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství. Tato knížka chce...

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2018) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...