Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

2. 2. 2007

Pohoršující části Bible?

Knižní novinka
Naši přední biblisté, Jan Heller a Martin Prudký, se v novince Obtížné oddíly knih Mojžíšových zabývají prvními knihami Bible, které v čtenářích mohou vzbuzovat rozporuplné reakce. Písmo hovoří o krutostech, podlostech a nemravnostech, které nejsou vždy odsouzeny či kritizovány. A na první pohled není vůbec jasné, proč se do Bible dostaly i tyto sporné texty. Proto si autoři vybrali toto téma a čtivou formou rozkrývají velmi staré texty a ukazují, že staré a obtížné pasáže k nám mohou i dnes aktuálně promlouvat.
Knížka vyšla ve spolupráci Karmelitánského nakladatelství a Arcibiskupství pražského - Pastoračního střediska.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 23.11.

1 Mak 2,15-29; Lk 19,41-44

Komentář k 1 Mak 2,15-29: Horlivost pro Hospodina, dnes těžko pochopitelná. Proto tvrdíme, že je málo „povolání“. Rozhodnutí obětovat se, nelze-li jinak, odejít na poušť. A odtamtud zachraňovat…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...