2. 2. 2007

Pohoršující části Bible?

Knižní novinka
Naši přední biblisté, Jan Heller a Martin Prudký, se v novince Obtížné oddíly knih Mojžíšových zabývají prvními knihami Bible, které v čtenářích mohou vzbuzovat rozporuplné reakce. Písmo hovoří o krutostech, podlostech a nemravnostech, které nejsou vždy odsouzeny či kritizovány. A na první pohled není vůbec jasné, proč se do Bible dostaly i tyto sporné texty. Proto si autoři vybrali toto téma a čtivou formou rozkrývají velmi staré texty a ukazují, že staré a obtížné pasáže k nám mohou i dnes aktuálně promlouvat.
Knížka vyšla ve spolupráci Karmelitánského nakladatelství a Arcibiskupství pražského - Pastoračního střediska.

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.