31. 1. 2002 , Miloslav Vlk

Pozvání ke studiu na Teologické fakultě v Praze

Sdělení o současné situaci na Katolické teologické fakultě a o podmínkách studia nejen pro kandidáty kněžství.
Sdělovací prostředky věnovaly v minulých týdnech určitý zájem situaci na pražské Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (KTF UK). Vzhledem k neutěšené situaci na fakultě jsem se obával, že nejstarší teologická fakulta ve střední Evropě bude uzavřena. Bohu díky se však daří postupně nastolit obnovu fakulty. Vedou ji nyní osoby, které mají důvěru Svatého stolce a moji, a kteří rovněž úzce spolupracují se zodpovědnými autoritami Karlovy univerzity.

Obnova má zajistit potřebný standard vědecké kvality studia katolické teologie na Karlově univerzitě. Z některých stran vyjadřované obavy, že vzdělání teologů bude z toho důvodu méně pravověrné, postrádají jakékoliv opodstatnění.

Zodpovědnost před Bohem a před lidmi od nás vyžaduje, aby česká společnost měla kvalitně vzdělané teology, a to zároveň kněze a laiky. Jako Velký kancléř KTF UK v Praze Vás, drazí věřící, a zvláště Vás maturanty, s prosbou vybízím k důkladnému zvážení, zda byste se nechtěli přihlásit na starobylou Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

Přihlášky pro příští školní rok 2002/2003 je třeba odevzdat do konce února 2002. Od nového akademického roku se o studium katolické teologie může ucházet každý muž nebo žena. Laici musí doložit maturitní vysvědčení, a podle církevních předpisů doklad, kterým doloží svoji mravní bezúhonnost; takový doklad mohou získat od kněze, který uchazeče osobně zná. Podmínkou pro přijetí na KTF UK je zdárné splnění přijímacích zkoušek. Jejich průběh se nebude výrazně lišit od zkoušek, které se konají na jiných fakultách Karlovy univerzity. Bližší informace o přijímacím řízení je možno získat na studijním oddělení KTF UK nebo na jejích internetových stránkách.


Pro ty, kteří se chtějí stát kněžími, platí církevní předpisy - tzn. ten, který cítí povolání ke kněžství a chce se přihlásit do semináře, pošle přihlášku svému diecéznímu biskupovi, aby mohl být po obvyklých pohovorech přijat do jednoročního přípravného kurzu – Teologického konviktu v Litoměřicích - a poté následně pokračoval na teologické fakultě.

Velmi rád bych chtěl na začátku nového akademického roku dojít ke zjištění, že na prezenčním studiu KTF UK studují nejen budoucí kněží, ale také laici. Naše země ke svému zdárnému vývoji naléhavě potřebuje kromě kněží i ženy a muže, kteří budou na základě vědeckého studia velmi důkladně orientováni v tom, co učí církev. Lidi schopné se na základě učení katolické církve střetnout s moderním světem a podílet se na nové evangelizaci světa, k níž nás opakovaně vyzývá papež Jan Pavel II. Jednou ze základních podmínek této nové evangelizace je i dostačující počet těch, kteří budou k tomu na základě kvalitního studia teologie kompetentní.

Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, Velký kancléř KTF UK v Praze.Se svolením převzato ze servetu TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Středa 13.12.

Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 40,25-31: Ti, kdo doufají v Hospodina, získávají též jeho vlastnosti: nabývají sil, jak orli dostávají křídla, neumdlévají. Úkol i pro mě – vždyť jsem stvořený k Jeho obrazu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Vánoce

(13. 12. 2017) - Vánoce - rejsřík  - Vánoce - dle kategorií - Texty na nástěnky - Vánoce - Vánoce - kázání  A, B, C - Vánočka a...

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha
(12. 12. 2017) Když naše modlitby narážejí jakoby na zavřené nebe….

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...