21. 1. 2004

Pražská příloha Katechetického věstníku - Leden 04

Milí katecheté,
papežská rada pro kulturu a papežská rada pro mezináboženský dialog vydala studii Ježíš Kristus, nositel živé vody - křesťanské zamyšlení nad New Age a díky ČBK ji máte i vy k dispozici u svých farářů.
Pro práci s mládeží i dospělými vám bude jistě užitečnou pomůckou /včetně stručného obsahu některých hesel, vztahujících se k tématu: ...antroposofie... eneagram... hlubinná psychologie... holismus... karma... novopohanství... okultismus... pozitivní myšlení... reinkarnace... rozšířené vědomí... spiritismus... /.


***

Arcidiecézní Informace Katechetům - Leden - celý text zde.


Starší čísla AIKu naleznete zde.


Další texty k tématu New age naleznete zde.

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.