Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

19. 10. 2001

Přímluvné modlitby za pronásledovanou církev

Česká evangelická aliance zve české sbory a jednotlivce, aby se připojili 4. a 11. listopadu 2001 k mnoha církvím a sborům, které se celosvětově spojí v modlitbách za pronásledovanou církev. Již šest let jsou sbory po celém světě zvané k tomu, aby se připojily se k modlitbám za pronásledovanou církev alespoň jednu neděli v listopadu. Odhad loňského roku říká, že se v jeden den modlily za trpící křesťany sbory ve 130 zemích.
Mezinárodní den modliteb za pronásledovanou církev (International Day of Prayers for the Persecuted Church - IDOP) probíhá z iniciativy Komise pro náboženskou svobodu při Světovém evangelikálním společenství (WEF) od roku 1996.

Reverend Johan Candelin, výkonný ředitel této komise, řekl: "K modlitbám se připojí sbory od Norska a Islandu na severu až po Chile a Austrálii na jihu a také od Japonska, přes Mongolsko a Čínu na východě k USA a Kanadě na západě.
Toto je skvělá příležitost sjednotit se v modlitbách. Díky časovému posunu budou modlitby probíhat každou hodinu v tomto týdnu."

Na internetové adrese www.idop.org můžete nalézt aktuální zprávy přímo od strádajících sborů. Materiály jsou dostupné v angličtině, francouzštině, korejštině, portugalštině, ruštině a španělštině. České informace můžete nalézt na internetové stránce České evangelické aliance www.ea.cz .


Jednotlivé země za které se můžete přimlouvat:
Země, kde je intenzivní opozice proti evangeliu, kde je obrácení k jinému náboženství nelegální, kde jsou lidé naprosto uzavření evangeliu a většina křesťanů jsou cizinci:
Alžírsko, Mauritánie, Libye, Maroko, Tunisko, Albánie, Saudská Arábie, Irán, Irák, Laos, Indonésie, Indie, Turkmenistán, Čečensko, Severní Korea, Afghánistán a další...
modlete se:
? za ochranu věřících v těchto zemích
? za toleranci a svobodu veřejně vyznávat Ježíše jako svého Pána
? za osvobození uvězněných křesťanů (Severní Korea, Turkmenistán...)
? za legalizaci křesťanských církví, za náboženskou svobodu
? za to, aby místní křesťané nebyli nezdravě závislí na misionářích (Maroko)
? za děti a rodiny uvězněných křesťanů
? za sbory, jejichž pastoři jsou ve vězení, a křesťany, kteří jsou podrobováni nátlaku, aby se zřekli své víry
? za možnost legálně se scházet a aby nebyly církevní budovy demolovány
? za mladou generaci v jednotlivých zemích a za jejich otevřenost ke křesťanství
? za vlády jednotlivých zemí
? za chudé, nemocné, utiskované, trpící
? proti věznění, beznaději, útlaku


TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 16. října 2001

ČESKÁ EVANGELICKÁ ALIANCE
Ing. Lubomír Hlavačka, tajemník
Kancelář: Michelská 1/7, Praha 4
E-mail: info@ea.cz
tel.: 02/44 02 91 46
mobil: 0777/842 000

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...