Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

27. 2. 2004 , Zdeněk Wasserbauer

Proč manželství?

Nové číslo Katechetického věstníku
Dvě zprávy o stvoření člověka, které nacházíme na samém začátku Bible, jsou v mnohém odlišné a přesto se v tom základním shodují: Bohem stvořený člověk je ve své podstatě bytost společenská (srv.Gn 2,18 a 1,27); člověk si sám nevystačí, ale k plnému rozvoji potřebuje druhého člověka. Boží slovo se ale nezastavuje pouze u tohoto povšechného tvrzení, ale zdůrazňuje, že společenství muže a ženy je základem lidského společenství, ve kterém Eva představuje pro Adama nezaměnitelné „ty“ a obráceně.
Formou životního společenství člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobě je tedy společenství muže a ženy.

Manželství, povýšené Ježíšem Kristem na svátost, pak není libovolným spojením mezi lidskými osobami, ale existuje pouze mezi dvěma osobami opačného pohlaví, které skrze vzájemné osobní sebedarování usilují o trvalé společenství, jehož plodnost je účastí na Stvořitelově díle. Mezi manželstvím a homosexuálními svazky neexistuje ani vzdálená podobnost či analogie.

I když musíme přistupovat k mužům i ženám s homosexuálními sklony s úctou a jemnocitem, nemůžeme žádným způsobem souhlasit s homosexuálním chováním a z něho vyplývající snahou o legální uznání homosexuálních svazků a jejich zrovnoprávnění s manželstvím.


***

Zpracováno podle Pražské přílohy Katechetického věstníku č. 7
Další texty k tématu manželství naleznete zde.
Další texty k tématu sexualita naleznete zde.

Související texty k tématu:

Manželství
Manželství tematické texty na webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v katalogu webu vira.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu vira.cz
- www.manzelstvi.cz - web o manželství a rodině
Manželství na webu iencyklopedie.cz 
- Dostupná literatura k tématu: manželství

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 23.11.

1 Mak 2,15-29; Lk 19,41-44

Komentář k 1 Mak 2,15-29: Horlivost pro Hospodina, dnes těžko pochopitelná. Proto tvrdíme, že je málo „povolání“. Rozhodnutí obětovat se, nelze-li jinak, odejít na poušť. A odtamtud zachraňovat…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...