Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

27. 2. 2004 , Zdeněk Wasserbauer

Proč manželství?

Nové číslo Katechetického věstníku
Dvě zprávy o stvoření člověka, které nacházíme na samém začátku Bible, jsou v mnohém odlišné a přesto se v tom základním shodují: Bohem stvořený člověk je ve své podstatě bytost společenská (srv.Gn 2,18 a 1,27); člověk si sám nevystačí, ale k plnému rozvoji potřebuje druhého člověka. Boží slovo se ale nezastavuje pouze u tohoto povšechného tvrzení, ale zdůrazňuje, že společenství muže a ženy je základem lidského společenství, ve kterém Eva představuje pro Adama nezaměnitelné „ty“ a obráceně.
Formou životního společenství člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobě je tedy společenství muže a ženy.

Manželství, povýšené Ježíšem Kristem na svátost, pak není libovolným spojením mezi lidskými osobami, ale existuje pouze mezi dvěma osobami opačného pohlaví, které skrze vzájemné osobní sebedarování usilují o trvalé společenství, jehož plodnost je účastí na Stvořitelově díle. Mezi manželstvím a homosexuálními svazky neexistuje ani vzdálená podobnost či analogie.

I když musíme přistupovat k mužům i ženám s homosexuálními sklony s úctou a jemnocitem, nemůžeme žádným způsobem souhlasit s homosexuálním chováním a z něho vyplývající snahou o legální uznání homosexuálních svazků a jejich zrovnoprávnění s manželstvím.


***

Zpracováno podle Pražské přílohy Katechetického věstníku č. 7
Další texty k tématu manželství naleznete zde.
Další texty k tématu sexualita naleznete zde.

Související texty k tématu:

Manželství
Manželství tematické texty na webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu pastorace.cz
Manželství, partnerství v katalogu webu vira.cz
Manželství, partnerství v rejstříku webu vira.cz
- www.manzelstvi.cz - web o manželství a rodině
Manželství na webu iencyklopedie.cz 
- Dostupná literatura k tématu: manželství

Čtení z dnešního dne: Středa 18.7.

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Komentář k Iz 10,5-7.13-16: Tak, jak mluví Izaiáš ve jménu Boha, tak má být pevný hlas církve! Ona dnes na sebe musí vzít prorockou úlohu hlasatele pravdy!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.