Naše křehkost není překážkou působení Boží milosti, naopak... - archív citátů

20. 11. 2007

Program efektivního rodičovství krok za krokem

9.2., 23.2., 15.3.2008
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha pořádá pro rodiče třídenní trénink zaměřený na výchovu dětí o sobotách vždy od 9 do 17 hodin. Program obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Program se uskuteční v Praze, v Komunitním centru sv. Prokopa. Lektoři programu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog) a jeho žena Mgr. Markéta Čapková (speciální pedagog).
Programem nabízený demokratický styl výchovy je zdravou alternativou k všeobecně zastávanému autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy.
Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Kurz pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické výchovy a poradenství při jejich aplikaci.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 220 181 777 nebo mailu: rodinne@centrum.cz

Čtení z dnešního dne: Pátek 19.1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy v církvi. Společný úkol – kázat a vyhánět zlo – má nástupce apoštolů spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18. 1. 2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů,...

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2018) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605?1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2018) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2018) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.