Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

24. 11. 2005

Promluvy pro děti na nedělní mši

Nová nabídka webu pastorace.cz - podněty k nedělním kázáním pro děti
Také máte vrásky na čele kvůli promluvě pro děti při nedělní mši? Pokud ano (a možná jste marně hledali různé impulsy či inspirující materiály), pak můžete zkusit čerpat z nových předloh promluv pro děti.
Autorkou je zkušená katechetka Mgr. Ludmila Vyskočilová, která ve spolupráci s P. Angelem Scaranem ThD. (ve farnosti Praha - Stodůlky) dává dohromady promluvy pro děti při nedělní mši již několik let.

Promluvy budou postupně zveřejňovány v sekci "Kázání, exegeze" u každé aktuální neděle.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...