9. 10. 2009

Prosba o dodatečnou pomoc

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice
Ve dnech 26.–28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. Všichni, kdo prožili letošní svatováclavský víkend, vyjadřují své velmi kladné dojmy. Návštěva je jednoznačně považovaná za úspěšnou. Sám Svatý otec ji označil za „mimořádnou“.
Benedikt XVI. přicestoval na pozvání České biskupské konference a prezidenta republiky Václava Klause, navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav. Podobně jako tisíce poutníků z celého světa zamířil hned po příletu na ruzyňské letiště k Pražskému Jezulátku do kostela Panny Marie Vítězné. Po zdvořilostní návštěvě u prezidenta republiky a setkání s představiteli politického a společenského života ve Španělském sále Pražského hradu se spolu s duchovními a řeholníky pomodlil nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Druhý den své návštěvy celebroval papež mši svatou v Brně-Tuřanech. Tuto mši navštívilo 120 tisíc poutníků a díky přímému přenosu se jí účastnilo dalších půl miliónu diváků. Odpoledne se Svatý otec setkal na Arcibiskupství pražském se zástupci Ekumenické rady církví v České republice a večer byl účasten setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Třetí den své návštěvy, který byl jakýmsi vyvrcholením, slavil Benedikt XVI. mši svatou na poutním místě ve Staré Boleslavi. Zde se také se svým poselství obrátil k mládeži. Mezi více jak 50 tisíci poutníky bylo 15 tisíc mladých lidí. Odpoledne se Svatý otec sešel při obědě s biskupy v Arcibiskupském paláci, kde poprvé podle kardinála Vlka vyjádřil svou velikou radost nad návštěvou, kterou označil za „mimořádnou“ a poděkoval nejen těm, kdo se podíleli na organizaci, nýbrž také všem, kdo svou účastí přispěli k výborné atmosféře. Po rozloučení na nunciatuře papež odcestoval zpět do Říma.

Podle kardinála Vlka byl papež zřetelně mile překvapen, a také se o tom zmínil, počtem účastníků velkých mší svatých v Brně i ve Staré Boleslavi, i počtem lidí, kteří mu přišli zamávat např. na Malostranském náměstí a v Karmelitské ulici při návštěvě pražského Jezulátka. To vše na něj působilo jakoby kontrastem k mediálním zprávám, které návštěvu předcházely, o tom, že papež jede do ateistické a sekularizované země. Počty i způsob účasti lidí papeže přesvědčil o tom, že to není tak strašné s hodnocením naší země…

Den po svém návratu Svatý otec při generální audienci na svatopetrském náměstí ve Vatikánu poděkoval Bohu spolu s více než deseti tisíci poutníky za "mimořádnou apoštolskou cestu do České republiky" a řekl, že cesta do České republiky byla znamením pro celou Evropu. „Všude se mi dostalo srdečného přijetí, za což děkuji všem lidem v České republice. Kéž jim Bůh pomáhá znovu nalézt křesťanské kořeny, které formovaly jejich kulturu, a kéž jim pomáhá na těchto základech vybudovat svůj život,“ řekl Benedikt XVI.

Celá návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice byla svým rozsahem velmi nákladná a tím obtížně realizovatelná pouze z vlastních zdrojů. Dovolujeme si proto obrátit se i na Vás a požádat Vás o dodatečnou pomoc. Každý jednotlivý již získaný finanční dar přispěl k důstojnějšímu zabezpečení aktivit spojených s návštěvou papeže, které sahaly od vyprojektování pódií na místě setkání přes jejich výstavbu, zabezpečení hladké organizace až po tisk pozvánek, brožur a květinovou výzdobu. Množství získaných prostředků ale na pokrytí celkových nákladů nestačilo. Uvítáme proto každý další finanční dar.

Vaše případné příspěvky můžete posílat na:

1/ adresu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám 16, 119 02 Praha 1 na bankovní účet číslo: 45301130/2700, var. symbol: 13 9000

2/ platební kartou přes naše webové platební rozhraní. Bližší informace naleznete na adrese http://platby.apha.cz.

Vybrané prostředky budou použity na hrazení nákladů spojených se setkáním papeže s mládeží, které se uskutečnilo při tradiční Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi dne 28. září 2009, a na setkání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 26. září 2009. Výše částky zcela závisí na dárci a jeho možnostech. Předem srdečně děkujeme za pochopení a každý poskytnutý dar.

Pro odpovědi na případné otázky se prosím obraťte na Mgr. Kristinu Poláčkovu (polackova@apha.cz).

Čtení z dnešního dne: Úterý 12.11.

Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

Komentář k Iz 40,1-11: I já jsem vyzván, abych volal! Okolí mám beze strachu upozornit: můj Bůh je šetrný ke slabým, jako pastýř k březí ovečce.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...

Mikuláš (6.12.)

(4. 12. 2017) Mikulášova velikost nebyla v hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla každodenní...

Ježíškova vnoučata - již podruhé

(30. 11. 2017) Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás.