Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

17. 9. 2014 , Petr Goldmann (Foto: IMA)

Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu...

Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu...
"Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu" - poznámky k přednášče ze setkání křesťanských zdravotníků...
 
Struktura příspěvku:
  • K čemu jsou hranice
  • zdravá symbióza a autonomie
  • kvalita hranic
  • hranice a zdravotník
  • hranice zdravotníka křesťana
  • hranice zaměstnavatele – křesťana
  • obrana

K čemu jsou hranice

? hranice v přírodě (ohraničení živé jednotky vůči jiným; hranice teritoria…)
? egocentrismus pomáhá přežití

paradoxy hranic
? bez hranice nemůže být samostatně definovaná existence (důsledkem je rozpuštění se v jiném prostoru)
? bez hranice není bezpečí
? důsledkem je ohrožení a obava z pohlcení, ze smrti
? bez zrušení hranice není svobody
? obavy : nebudu přijímán, milován tím, se kterým jsem tvořil jednotu – někdy až symbiotickou

zdravá symbióza a autonomie

symbióza
? poskytuje bezpečí a pohodlí = vyplavuje endorfiny
autonomie
? poskytuje svobodu a vzrušení = vyplavuje adrenalin

historie osobních hranic
? symbióza matka – dítě (in utero = faktická, v prvním roce reálně žitá, ve druhém a třetím roce = vytváření pojmu Já a Ne-já („já nechci !“)
? puberta
? zamilovanost, láska, přátelství
? dospělost
? stáří

kvalita hranic

optimální hranice
? dostatečně pevná, ale propustná – v dialogu změnitelná

hranice příliš pevné
? obrana proti ztrátě (nedovolím uniknout, opustit vztah: matka + dítě; partneři; terapeut, pomáhající + klient)
? obrana proti nepříteli (sektáři všech možných názorů – rasisté, nacionalisté, ekologové, makrobiotici, křesťané a vůbec všelijak věřící)

hranice příliš volné
? nedovolují dozrát a převzít odpovědnost (dítě se nemůže stát dospělým)

hranice měnlivé
? nedovolují orientovat se ve vztahu a vedou k chaosu = nedovolí dozrát k umění vytvářet zdravé hranice

rezignace na vlastní hranice – asymetrický vztah
? dospělého a dítěte
? vztah mravného a provinilého (zodpovědného a nezodpovědného) – specifika vztahu křesťanských partnerů
? schopného a neschopného
? zdravého a nemocného
? vztah pečujícího a pečovaného
(v některých fázích vztahu může jít ale o zralé řešení !)

jak poznáme existenci hranic ?
? v lepším případě je nepoznáme a přitom budeme všichni dospělí a spokojení ?

hranice a zdravotník

terapeutický vztah
? terapeutický vztah není běžný lidský vztah – to by mělo být pro obě strany zřejmé
? autenticita (ale omezená)
? empatie = vcítění, ne soucit a lítost
? osobní zralost jako předpoklad dobrých hranic (zakotvení ve vztazích a ve světě)

nebezpečí hranic vztahu
? soucit místo empatie
? obětování se pro pacienta (pro „dobrou“ věc)
? pocit sebepotvrzení probíhajícím vztahem zdravotníka s pacientem
? pocit splácení dluhu
? hranice autentičnosti : jaké své projevy máme tlumit ?
? jistě nenáladu, otrávenost, vztek…
? humor může odlehčit, ale i zranit nebo znevážit; pro vztahovačného klienta může být zdrojem nedůvěry
? otevřeně vyjádřený vyjasněný (zrale pozitivní) vztah ke smrti zdravotníka může být pro pacienta nepochopitelný a proto nevěrohodný
? nevhodná míra sebeotevření
? poznání svých schopností – s jakým klientem dokážeme a nedokážeme pracovat 

hranice zdravotníka křesťana

? jsme manipulovatelní sami sebou : „…láska k bližnímu je, v naší životní praxi, přece to nejdůležitější !...“
? častěji než u nekřesťanů prožíváme případný neúspěch v práci nebo ve vztahu s pacientem jako neúspěch aplikace našeho křesťanství
? někdy také jako důkaz toho, že „…na tomto světě musí křesťané trpět, ale uvidíme jednou v nebi !...“
? manipulujeme svým kolegou křesťanem – „…obraťte se na něj, ten je náš, ten vám pomůže ( mimo pořadník, ve svém volnu…)…“ – vzniká tím křesťanská zdravotnická mafie = společenství, kde určující dynamikou není prožívaná síla světonázoru, láska k bližnímu, ani profesionalita, ale příslušnost ke skupině – tak jako kdysi soudružství nespojovalo proletáře všech zemí silou myšlenky, ale členy místní stranické organizace silou výměnného obchodu
? manipuluje pacientem – pacient je v oslabeném postavení ve vztahu se zdravotníkem a může být zároveň i blízko své smrti – to je příhodný terén pro zdravotníka, který chce pacienta zachránit pro věčné království i proti pacientově vůli

hranice zaměstnavatele – křesťana

? manipuluje křesťanem zaměstnancem – buď vyžaduje profesionální práci za neprofesionální odměnu
? nebo naopak toleruje neprofesionalitu, vyváženou žádoucím světonázorem
? nárokuje si práci v oblasti, kterou považuje za doménu křesťanů zdravotnictví vůbec, a některé její okruhy zvlášť – např. péče o umírající– naše křesťanství nenahradí profesionalitu (kéž by se nám podařilo obojí spojit) – je třeba vědět, kdy mám povinost být zdravotníkem a zda vůbec vznikne prostor otevřeně vystoupit jako křesťan

obrana

? porozumění situaci: znát své meze a rozpoznat nebezpečí
? naučit se říkat ne – tím, že někomu poskytnu svojí péči, tak jí neposkytnu někomu jinému; tím jiným může být jiný pacient, který mne potřebuje, ale může to být také moje rodina, moji přátelé, ale především já sám – nevěnuji se sobě, chátrám tělesně, psychicky i duchovně a skončím jako špatně vyždímaný hadr – co s ním se dozvídáme v podobenství o soli ?

závěr s evangelistou:

…miluj svého bližního – ne více a ne méně, než sebe sama – prostě tak akorát…
 
Poznámky k přednášče
ze setkání křesťanských zdravotníků,
Praha, 20.5.2006

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22.3.

Gn 17,3-9; Jan 8,51-59

Komentář k Gn 17,3-9: Starý zákon je zjevný v Novém! Dnešní úryvek evangelia navazuje na 1. knihu Mojžíšovu a vysvětluje plnost Kristova bytí. Tehdy jej ovšem vyhnali. A dnes...?

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...