Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

16. 8. 2000 , Petr Kolář

Restituční seriál pokračuje

V nezvyklou dobu uprostřed letních prázdnin se znovu rozjel náš už 10 let trvající seriál "Restituce církevního majetku". Novou zápletku, umožňující další díl, přinesla příprava jednání mezi Českou republikou a Vatikánem o jejich budoucích vzájemných vztazích.
Vedoucí představitelé církve žádají, aby se týkalo také jejího majetkového zabezpečení a tím otázky restitucí, státní vyjednávači ale tvrdí, že vnitrostátní otázky tohoto typu nepatří do mezistátních smluv. Jak je vidět, je nové pokračování seriálu jen další variací na výchozí téma a nepřináší v podstatě nic nového, církevní partner přesto oceňuje zlepšenou atmosféru jednání v posledních dvou letech. Uvážíme-li, jaká ta atmosféra předtím byla, pak je to pokrok snadno dosažitelný a zatím bez viditelného výsledku u jednacího stolu.

Novou kličku české vlády lze pro větší jasnost shrnout do věty "Teď se jedná na mezistátní úrovni, nepleťte do toho vaše majetkové starosti, ty jsou vnitřní záležitostí České republiky!" Bude samozřejmě zase nějakou chvíli trvat, než se nový zádrhel podaří sprovodit ze světa nebo nějak obejít a protože vláda od počátku hraje na prodloužení, vyzní tento díl seriálu v její prospěch, a až dojde na další ... to je ještě hodně daleko a kdoví, co se do té doby ještě stane!? Hlavní je, že zatím nebude třeba nic konkrétního dělat a hlavně nic vracet, atmosféra sem, atmosféra tam.

Církev dále ztrácí čas a jeho proslulý zub přitom nepřestává ohlodávat to, co snad stát nakonec přece jen uzná za natolik nezajímavé, že to církvi velkodušně vrátí. Třeba se mu ale před vysíláním dalšího dílu esriálu podaří vymyslet nějakou novou kličku a bude se moci začít zase od Adama? Potřebnou váhu jeho argumentům dodají vybrakovaná státní kasa a české veřejné mínění. Celý seriál nápadně připomíná projednávání stížnosti okradeného zahraničního turisty v Praze na policii. S čím jiným odtamtud vyjde na ulici než s bezceným cárem papíru, potvrzujícím to, co už věděl: totiž, že byl za bílého dne u nás okraden. Policie na něj ale byla už docela hodná - ty tam jsou přece doby totalitní bezohlednosti!

Pro RaVat/ceco Petr Kolář SJ
Praha, 16. srpna 2000

Autor: Petr Kolář

Čtení z dnešního dne: Neděle 19. 11.

Př 31,10-13.19-20.30-31; Žalm 128; 1 Sol 5,1-6
Mt 25,14-30

Při čtení evangelia této neděle se posluchači často ptají, zda potrestaný třetí služebník netrpí bezpráví. Vždyť pán je tvrdý a „sbírá, kde nerozsypal“. Úvaha vypravěče však poukazuje na důležitý detail: Cožpak třetí služebník neznal Pána dobře? Vždyť ví, jak smýšlí! Jde o zaměstnance, který neprovede zadanou práci a ještě se vymlouvá. Nejde tedy o odsouzení těch, kdo mají úzkostnou povahu. Je třeba nepřehlédnout, v jaké souvislosti náš úryvek zaznívá, protože není obecná! Jde o texty mluvící o konci světa. Proto je pravděpodobné, že zde je řeč o přijetí evangelia v kontextu široké židovské komunity. Mnozí evangelium nepřijali, protože jim nezapadalo do tradic a vlastních představ o prožívání víry. Ale i dnes jsou lidé, kteří utíkají do minulosti, v níž spatřují jistotu. Nic „nového“ ze strachu nepřipouští. To ovšem nenese plody, které Pán očekává.

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...