17. 7. 2006

Rozhovory s pronásledovanými řeholníky a kněžími

Pod názvem "Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel" vydalo Karmelitánské nakladatelství knihu rozhovorů Vojtěcha Vlčka s kněžími a řeholníky pronásledovanými v dobách komunistického režimu v letech 1948-1989. V knize se čtenáři mohou setkat například s osobnostmi Oto Mádrem, Karlem Pilíkem, Františkem Líznou a dalšími.
"Naší snahou v případě tohoto projektu je zpřístupnit zajímavá životní svědectví těch, kteří se pro církev v uplynulých desetiletích obětovali, jejich následovníkům." uvedl Pavel Lukeš z Karmelitánského nakladatelství.

Čtenáři se mohou v textu setkat s těmito osobnostmi: F. Adamec, J. Cukr, V. Dvořák, M. Frank, R. Hložánka, A. Huvar, S. Lekavý, F. Lízna, O. Mádr, F. Pevný, K. Pilík, J. Valerián, J. Veselý, M. F. Vích, J. Zemánek.

Kniha Vojtěcha Vlčka (398 str., 399 Kč) je k dostání ve všech prodejnách s křesťanskou literaturou, objednat si ji můžete na adrese zásilkové služby: Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice nebo v internetové prodejně na adrese www.ikarmel.cz.


Text převzat z www.apha.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.