Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

17. 9. 2001 , Angelo Scarano

Schvaluje Ježíš tunelářství? aneb o prozíravosti...

Z biblického podobenství v Lk 16,1-13 se zdá, že tuneláři se sice nemohou odvolat na nějaké státní zákony (legitimně interpretované), ale přece jen se mohou opírat o ? Zákon nový, tedy o Bibli. Vždyť Bible vychvaluje toho nepoctivého služebníka!? Ten služebník se vlastně ukázal jako předchůdce novodobých tunelářů: nebyl však potrestán, ale naopak oceněn...
Zatímco Lukášova patnáctá kapitola (tři podobenství ?o radosti z nalezení?) zdůrazňuje Boží iniciativu při hledání ?ztraceného?, šestnáctá kapitola spíš vyzdvihuje lidskou odpověď a odpovědnost. Hlavním tématem tohoto podobenství je vztah k majetku, přesněji řečeno ?prozíravé? využívání majetku. ?Vztah k majetku? se objevuje i v následujícím podobenství o boháči a Lazarovi.

Nejprve je důležité si uvědomit, že máme před sebou podobenství: v podobenství se nemáme snažít ?rozšifrovat? všechny prvky a detaily, protože leccos se líčí jen pro dokreslení příběhu. Podobenství není alegorie, kde každý prvek se ?může přeložit? a převést na duchovní rovinu. Budeme-li mít na mysli tuto jednoduchou poučku, nemusíme mít velké problémy s ?nepoctivostí? onoho služebníka: tato nepoctivost není centrální myšlenkou podobenství (pán pochválil prozíravé jednání, a ne nepoctivost), zmínka o nepoctivém jednání slouží jen ?k okořenění? příběhu, který se tak stává zajímavější a přitažlivější.

Převzato z úvodu k nedělním biblickým textům 25. neděle v mezidobí.

Celý text zde

Čtení z dnešního dne: Pátek 17.11.

Mdr 13,1-9; Lk 17,26-37

Komentář k Lk 17,26-37: Nejsem snad příliš ve světě zabydlený? Pozor, aby mi rychlý příchod Pána – na který se těší ti, kdo žijí vnitřním životem – vlastně nepřekážel!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...