Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

14. 4. 2004

Seminář: Rizikové chování dospívajících a jeho prevence 17.-19.5.

souhrn hlavních témat ze čtyř předcházejících ročníků seminářů na dané téma.
Vážení přátelé!

Zasílám Vám pozvánku na odborný seminář Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, který se bude konat ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu (Praha 10, Šrobárova 48, budova č.11 - cca 5 minut pěšky od metra A -stanice Želivského, vedle Vinohradské nemocnice), ve dnech 17.-19.5. 2004.

Tento seminář je opakováním a shrnutím klíčových témat z minulých ročníků semináře na dané téma. Obdobný seminář se konal v lednu t.r. Mnozí z Vás se ho z různých důvodů nemohli zúčastnit a přáli si, aby byl zařazen v jiném termínu. Doufáme, že tímto termínem alespoň některým zájemcům vyhovíme.

Předesíláme, že 5. ročník semináře Rizikové chování dospívajících a jeho prevence se zařazením nových témat se bude konat ve dnech 6.-8.10.2004. Na programu bude např. šikana, prevence násilí, rómská problematika, mužská a ženská role a jejich participace na vzniku problémů v rodině, ve výchově dětí a klíč k jejich řešení.

Připomínáme také seminář ?Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících?, který se bude konat ve dnech 23.-24.4.2004 v zasedací místnosti ředitelství SZÚ. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách.
Dále si Vás dovoluji upozornit, že se s naší činností můžete seznámit rovněž na webových stránkách: www.freeteens.cz

Přeji Vám hodně radosti a úspěchů v práci i v osobním životě. Těším se na další spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Marcela Rozehnalová
prezidentka Free Teens, o.s.Odborný seminář ?Rizikové chování dospívajících a jeho prevence" (Státní zdravotní ústav, 17.-19.5. 2004)

Jde o krátkodobý odborný seminář, který je určen zdravotníkům, pedagogům, výchovným a sociálním pracovníkům a nevládním organizacím, zabývajícím se problematikou primární prevence rizikového chování dospívajících.

Termín : 17.-19.5. 2004
Místo konání: Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48
(velká posluchárna, budova č. 11)

Číslo kursu: 0405

Účastnický poplatek: 1 800 Kč

Úhrada poukázkou nebo převodem nejpozději do 12.5. 2004. Při registraci předložte, prosím, doklad o zaplacení.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 129 621 369 / 0800

konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 0405+datum narození účastníka
(např. je-li účastník narozen 10.4.1962, bude variabilní symbol 0405100462) (V případě neúčasti přihlášených storno poplatek 10% ceny kursu.)

Závazné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 12.5. 2004 na mailovou adresu: seminar@freeteens.cz
Do předmětu uveďte označení SEMINÁŘ 0405

Rovněž se můžete přihlásit přes www.freeteens.cz, kde v aktualitách najdete pozvánku s přihláškou.
Nemáte-li možnost elektronické pošty,kterou upřednostňujeme, můžete poslat přihlášku písemně na adresu: FREE TEENS, Lohniského 843, 152 00 Praha 5. Na obálku uveďte rovněž zřetelné označení: SEMINÁŘ 0405.
Prosím o včasné zaslání přihlášek a úhradu účastnického poplatku. Vzhledem ke značnému počtu zájemců a organizační náročnosti nebude na přihlášky po stanoveném termínu brán zřetel.

Případné informace: MUDr. Marcela Rozehnalová - tel: 251 817 938, 604 888 141

Účastníci obdrží publikaci s příspěvky přednášejících odborníků.
Obědy a občerstvení během dne zajištěno (v ceně účastnického poplatku).Předběžný obsah semináře:

? Syndrom rizikového chování v dospívání
(Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc., Subkatedra dorostového lékařství IPVZ Praha )

? Úloha a možnosti učitele v prevenci RCH dospívajících, spolupráce škola-rodina
(Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Psychiatrické centrum Praha)

? Mládež, sexuálně přenosné choroby a jejich následky (situace u nás, kasuistika)
(MUDr. Věra Kaštánková - Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN Praha)

? HIV/AIDS, situace ve světě a v Čechách
(RNDr. Marie Brůčková, CSc. - SZÚ, Národní referenční laboratoř HIV/AIDS)

? Zneužívání návykových látek a jeho prevence
( MUDr. Karel Hampl, CSc., Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí, NsP Mělník)

? Správné zařazení sexuality v hierarchii životních hodnot
(prim. MUDr. Růžena Hajnová, Sexuologický ústav, Brno)

? Sex v médiích a jeho vliv na dospívající, pornografie a sexuální patologie
(prim. MUDr.Slavoj Brichcín - sexuolog, Praha - Psychiatrická léčebna Bohnice)

? Trestná činnost páchaná dětmi a na dětech - sex. zneužívání, znásilňování, kriminalita - ve vztahu k rodině
(kpt. Bc. Zdeněk Smola, Policejní prezidium ČR - Ředitelství služby kriminální policie)

? Rizikové sexuální chování dospívajících z pohledu gynekologa
(MUDr. Ludmila Lázničková, CENAP, Brno)

? Specifika romské populace, zvláštnosti dospívání, rizikové chování dospívajících a jeho závislost na rodinném zázemí
(Mgr. Viktor Sekyt, kancelář Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity vlády ČR
Úřad vlády ČR)

? Úběžníky výchovy aneb Výchova pro život
(Doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc., Filosofická fakulta UK - katedra pedagogiky)

? Strategie úspěšné prevence
(MUDr. Marcela Rozehnalová, OS Free Teens)
Ubytování:

Penzion Jana, Dykova 20, Praha 10, 101 00 (cca 15 minut pěšky od SZÚ). Rezervace na telefonu 02/22515224, 02/22514467, 02/22511777, 02/22512597. Podrobnosti na http://hotely.jsc.cz/hotels/hotel.php?huid=101&lang=en nebo http://www.hostel.cz/cz/h-dm.asp . Cena ubytování + snídaně od 315,- Kč/osoba/noc.

A pension metro Flora ***, Chrudimská 3, Praha 3 - Vinohrady, 130 00 (stanice metra A Flora, cca 10 minut pěšky od SZÚ). Rezervace na telefonu 02/ 7274 2433, 02/ 9442395. Podrobnosti na www.hotel.cz/apension . Cena ubytování od 670,-Kč/osoba/noc.

Hotel ILF *** , Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle, 140 00 (stanice metra C Budějovická). Rezervace na telefonu 02/ 61 09 23 70, 373. Podrobnosti na http://www.ipvz.cz/

Hotel Velodrom, Praha 10, Nad Třebešínem III ( cca 15 minut pěšky ze stanice Želivského, metro A). Cena ubytování od 280,- Kč/osoba/noc. Rezervace na telefonu 02/ 74 77 07 37. podrobnosti na www.hostel.cz/cz/h-velodrom.asp
Další levné ubytování: web.edb.cz/spus , www.hostel.cz - seznamy kolejí, hostelů a ubytoven.
MHD v Praze: při vyhledávání spojení MHD po Praze doporučuji www.dp-praha.cz.
Mapy Prahy: www.mapy.cz nebo na mapy.atlas.cz


Telefonní seznam: phone.quick.czVeškeré materiály můžete objednat na adrese:
Free Teens, o.s.,
MUDr. Marcela Rozehnalová,
Lohniského 843,
152 00 Praha 5
nebo na e-mailové adrese
publikace@freeteens.cz.
www.freeteens.cz

Čtení z dnešního dne: Středa 21.3.

Dan 3,14-20.91-92.95; Jan 8,31-42

Komentář k Dan 3,14-20.91-92.95: Pronásledovatelé křesťanů si počínají podobně zpupně a krutě jako tehdejší král. Boží vysvobození přichází skrze zmrtvýchvstání Ježíšovo. Na jeho oslavu se připravuji! A v něm je naše naděje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...