Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

23. 7. 2002

Slabiny víry ...

Kdo nečetl knihu "Dívat se srdcem" (vydalo Karmelitánské nakladatelství) s podtitulem ´Šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí´ neví ani, oč přichází.
Na místě, kde je obvykle uveden autor, čteme totiž: "Kardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem Rehderem."
Snad se mladý německý novinář v obdivuhodně uspořádaných otázkách dotýká slabých míst víry ve své rodné zemi... a nebo je tomu jinak?

Nebo jsou tyto - z pohledu víry - citlivé oblasti odrazovým můstkem pro úchvatné svědectví odpovědi jimiž můžeme být obohaceni?...

***


Několik kapitol z knihy naleznete zde (na www.vira.cz)

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lk 18,35-43

Komentář k 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64: Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou, přichází: porušení zákona, oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále stejní? Chci jít proti proudu!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...