Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

25. 6. 2002

Soubor (po)prázdninových nástěnek

Pastorační středisko vydalo další soubor graficky zpracovaných Textů na nástěnky.
TÉMATA:
* ZOTAVENÍ V PŘÍRODĚ (léto, dovolené?)
* LÁSKA NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ
* ORIENTACE V ŽIVOTĚ (začátek školního roku)
* KŘÍŽ (svátek Povýšení sv. kříže 14.9)
* MATKA TEREZA (5. výročí úmrtí)
* VÍRA ZRAJE KRIZEMI
* BOLESTI UMÍRÁNÍ (2.11)

Graficky zpracované texty na barevných papírech rozesíláme poštou, e-mailem a můžete si je i stáhnout z tohoto webu.

Více se dozvíte na adrese: www.pastorace.cz/nastenky

Čtení z dnešního dne: Sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33

Komentář k Mt 14,22-33: Ochota k následování. Potom ale zachvácení strachem a nedostatkem víry. A nakonec: Ježíšova záchrana před vlnami a zklidnění vichru. Dodnes v církvi stejné pořadí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...