7. 3. 2002

Stát a církev v zemích EU - publikace

Kniha podává ucelený a vyčerpávající přehled o vztazích mezi státem a jednotlivými církvemi v zemích Evropské unie.
Praha: Knihu "Stát a církev v zemích EU" (ed. Gerhard Robbers) vydalo nakladatelství Akademie věd ČR Academia (Praha 2002, brož., 368 str., 295 Kč). Do češtiny ji přeložili Petr Kolář a Markéta Kolářová; odbornou revizi provedl doc.JUDr. Jiří R. Tretera.
Publikace je nezbytnou pomůckou pro právníky, politology, religionisty, teology, pro politiky i církevní představitele, stejně jako pro širokou veřejnost, která se o danou problematiku zajímá.

V České republice probíhá již řadu let diskuse nad budoucí úpravou vztahů mezi státem a církvemi. Často se v této souvislosti setkáváme s pojmy odluka, kooperace, restituce majetku apod. Většinou však postrádáme znalost zahraniční úpravy této problematiky a nevnímáme zkušenosti, které sousední státy v minulých desetiletích získaly.

Přední znalci konfesního práva pojednávají ve svých příspěvcích o základních momentech, které určují vztah mezi státem a církvemi v jednotlivých evropských zemích. Své příspěvky přehledně člení na část pojednávající o historických kořenech vzájemných vztahů, právním postavení církví, systému financování, o působení církví v armádě, nemocnicích, věznicích, v médiích i o otázce manželského a rodinného práva. Kniha také obsahuje aktuální informace o změnách, ke kterým v jednotlivých zemích dochází.

Knihu můžete zakoupit u svých knihkupců nebo na adresách:
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 22 35 11
Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 81 46 21
Knihkupectví Academia, Národní třída 7, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 24 05 47
Knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, 602 00 Brno; tel: 05/42 21 79 54
nebo v síti knihkupectví Karmelitánského nakladatelství.

Adresa pro zaslání poštou: Nakladatelství Academia, expedice, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6; tel/fax: 02/20 39 05 10; e-mail: expedice@academia.cz.

Kontakt: Michal Holeček, Nakladatelství Academia; tel: 02/24 94 27 66; mobil: 0777/94 77 44; e-mail: holecek@academia.cz

Čtení z dnešního dne: Pondělí 11.12.

Iz 35,1-10; Lk 5,17-26

Komentář k Iz 35,1-10: Jásot přírody kontrastuje s naším vztahem k ní. Často ji ničíme, aniž bychom si uvědomili, že i ona je pramenem poznání Jeho slávy! Z jejího souladu a harmonie můžeme mnoho vyčíst.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...

Mikuláš (6.12.)

(4. 12. 2017) Mikulášova velikost nebyla v hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla každodenní...

Ježíškova vnoučata - již podruhé

(30. 11. 2017) Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás.