7. 3. 2002

Stát a církev v zemích EU - publikace

Kniha podává ucelený a vyčerpávající přehled o vztazích mezi státem a jednotlivými církvemi v zemích Evropské unie.
Praha: Knihu "Stát a církev v zemích EU" (ed. Gerhard Robbers) vydalo nakladatelství Akademie věd ČR Academia (Praha 2002, brož., 368 str., 295 Kč). Do češtiny ji přeložili Petr Kolář a Markéta Kolářová; odbornou revizi provedl doc.JUDr. Jiří R. Tretera.
Publikace je nezbytnou pomůckou pro právníky, politology, religionisty, teology, pro politiky i církevní představitele, stejně jako pro širokou veřejnost, která se o danou problematiku zajímá.

V České republice probíhá již řadu let diskuse nad budoucí úpravou vztahů mezi státem a církvemi. Často se v této souvislosti setkáváme s pojmy odluka, kooperace, restituce majetku apod. Většinou však postrádáme znalost zahraniční úpravy této problematiky a nevnímáme zkušenosti, které sousední státy v minulých desetiletích získaly.

Přední znalci konfesního práva pojednávají ve svých příspěvcích o základních momentech, které určují vztah mezi státem a církvemi v jednotlivých evropských zemích. Své příspěvky přehledně člení na část pojednávající o historických kořenech vzájemných vztahů, právním postavení církví, systému financování, o působení církví v armádě, nemocnicích, věznicích, v médiích i o otázce manželského a rodinného práva. Kniha také obsahuje aktuální informace o změnách, ke kterým v jednotlivých zemích dochází.

Knihu můžete zakoupit u svých knihkupců nebo na adresách:
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 22 35 11
Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 81 46 21
Knihkupectví Academia, Národní třída 7, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 24 05 47
Knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, 602 00 Brno; tel: 05/42 21 79 54
nebo v síti knihkupectví Karmelitánského nakladatelství.

Adresa pro zaslání poštou: Nakladatelství Academia, expedice, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6; tel/fax: 02/20 39 05 10; e-mail: expedice@academia.cz.

Kontakt: Michal Holeček, Nakladatelství Academia; tel: 02/24 94 27 66; mobil: 0777/94 77 44; e-mail: holecek@academia.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 21.7.

Mich 2,1-5; Mt 12,14-21

Komentář k Mich 2,1-5: Touhu zmocnit se všeho, nač si vzpomenou, „zprivatizovat“ si i Boží věci vidíme i dnes u mocných. Toto vede i dnes k neštěstí. Když to vím, dokážu se proti tomu dle svých skromných možností postavit?

Zdroj: Nedělní liturgie

Skauting prochází obdobím rozkvětu

Skauting prochází obdobím rozkvětu
(20. 7. 2018) Zdálo se, že skauting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj. Skauting se...

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2018) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.