Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ Ti kdo ti působí cosi zlého, totiž očišťují tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

7. 3. 2002

Stát a církev v zemích EU - publikace

Kniha podává ucelený a vyčerpávající přehled o vztazích mezi státem a jednotlivými církvemi v zemích Evropské unie.
Praha: Knihu "Stát a církev v zemích EU" (ed. Gerhard Robbers) vydalo nakladatelství Akademie věd ČR Academia (Praha 2002, brož., 368 str., 295 Kč). Do češtiny ji přeložili Petr Kolář a Markéta Kolářová; odbornou revizi provedl doc.JUDr. Jiří R. Tretera.
Publikace je nezbytnou pomůckou pro právníky, politology, religionisty, teology, pro politiky i církevní představitele, stejně jako pro širokou veřejnost, která se o danou problematiku zajímá.

V České republice probíhá již řadu let diskuse nad budoucí úpravou vztahů mezi státem a církvemi. Často se v této souvislosti setkáváme s pojmy odluka, kooperace, restituce majetku apod. Většinou však postrádáme znalost zahraniční úpravy této problematiky a nevnímáme zkušenosti, které sousední státy v minulých desetiletích získaly.

Přední znalci konfesního práva pojednávají ve svých příspěvcích o základních momentech, které určují vztah mezi státem a církvemi v jednotlivých evropských zemích. Své příspěvky přehledně člení na část pojednávající o historických kořenech vzájemných vztahů, právním postavení církví, systému financování, o působení církví v armádě, nemocnicích, věznicích, v médiích i o otázce manželského a rodinného práva. Kniha také obsahuje aktuální informace o změnách, ke kterým v jednotlivých zemích dochází.

Knihu můžete zakoupit u svých knihkupců nebo na adresách:
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 22 35 11
Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 81 46 21
Knihkupectví Academia, Národní třída 7, 110 00 Praha 1; tel: 02/24 24 05 47
Knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, 602 00 Brno; tel: 05/42 21 79 54
nebo v síti knihkupectví Karmelitánského nakladatelství.

Adresa pro zaslání poštou: Nakladatelství Academia, expedice, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6; tel/fax: 02/20 39 05 10; e-mail: expedice@academia.cz.

Kontakt: Michal Holeček, Nakladatelství Academia; tel: 02/24 94 27 66; mobil: 0777/94 77 44; e-mail: holecek@academia.cz

Čtení z dnešního dne: Úterý 20.3.

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Podobné reptání známe z vlastní zkušenosti. Když však tehdejší lid pocítil lítost, přišlo od Boha uzdravení a záchrana. I já mohu zakusit osvobození od zla při pohledu na Jeho lásku na kříži.

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...