Jestliže se děsíte pozemské bídy, proč nemáte strach z bídy na věčnosti?  - archív citátů

14. 1. 2008

Studium teologických oborů a dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Zájemce s maturitou, i studující jiných oborů nebo pracující v Praze, kteří chtějí získat kvalitní
vzdělání v katolické víře, upozorňujeme na možnost studia na Katolické teologické fakultě v Praze.
Úplná nabídka všech oborů je k dispozici na http://www.ktf.cuni.
Individuální dotazy je možné klást i během Dne otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek dne
24. ledna 2008 v 10.00 a ve 14.00 v prostorách fakulty v Praze 6 – Dejvicích, Thákurova 3.
Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat do 29. 2. 2008.
Prosíme duchovní správce, aby o této nabídce informovali vhodné zájemce.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 19.7.

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 26,7-9.12.16-19: Touha po Hospodinu, hledání jeho pravdy, žízeň po spravedlnosti. Jásot ze vzkříšení mého Pána kéž přemůže obavy všedních dní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2018) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2018) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2018) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2018) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Katolická charismatická konference 2018

(4. 7. 2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem charismatické konference, která se letos uskuteční od...

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2018) svátek 5.7.