Kdo se umí rozdělit, má z toho nakonec sám víc - archív citátů

27. 10. 2002

Svatá Hora na ČT 1

Třetí díl z cyklu Poutní místa v sobotu na ČT 1 - 2.listopadu ve 13:10 hodin.
Po návštěvě Mikulčic, Hory svatého Klimenta u Osvětiman a Velehradu navštívíme Svatou Horu - jeden z nejrozsáhlejších a také nejvýznamnějších raně barokních objektů u nás. Nebudeme však hovořit pouze o jeho historii.
Po roce 1990 se na Svatou Horu opět vracejí redemptoristé. Duchovní život zde dostává novou dimenzi.

Svatá Hora však není jen cílem tisícovek poutníků. Stává se centrem, kam na duchovní cvičení přicházejí kněží, ale i zástupy mladých lidí. Poutní místo k nim promlouvá nejen prostřednictvím historie.
Tedy 2.listopadu 2002, ČT 1 v 13:10 hodin.


Více o tomto pořadu se dozvíte zde.

Čtení z dnešního dne: Sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33

Komentář k Mt 14,22-33: Ochota k následování. Potom ale zachvácení strachem a nedostatkem víry. A nakonec: Ježíšova záchrana před vlnami a zklidnění vichru. Dodnes v církvi stejné pořadí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...

Litanie ke Kristu Králi

(16. 11. 2017) Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(15. 11. 2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen...

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2017) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2017) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...