5. 12. 2007

Svatební obřady ? dotazy k novému vydání

Vážení a milí! V nedávné době byly vydány nově "Svatební obřady" a díky Bohu za to. Měl bych ale pár menších dotazů. Snad se Vám bude zdát, že jsem puntičkář a "vrtám" se v detailech. Ale mám rád ve věci jasno, nehledě k tomu, že už jsem byl na některé z těchto věcí dotazován a nechci nad tím mávnout rukou, ani dávat nějaké vyhýbavé odpovědi. Omlouvám se, že obtěžuji a předem děkuji za odpověď. (BV, jáhen)
1. V úvodu se praví, že jsou tyto texty závazné a nahrazují předchozí vydání. Není tedy dovoleno nadále používat texty, které jsou ve starém vydání a nejsou v novém? Konkrétně mám na mysli text požehnání (čl. 51-II starých textů).

Domnívám se, že dikce nových obřadů je taková, že skutečně staré obřady nemají být užívány. Pokud jde o žehnací modlitbu čl. 51-II, tak ta zřejmě nebyla zařazena, protože se nachází v Českém misálu, Při bohoslužbách za manžele, str. 769-770, tedy se smí používat.2. V čl. 80 je uvedeno, že při svatbě mimo mši sv. kněz oblékne pluviál, jáhen dalmatiku. Jáhnovi tedy není dovolen pluviál? (v křestních obřadech mino mši ANO). Snad je to maličkost, ale pokud je mi z liturgie známo, dalmatika je MEŠNÍ roucho jáhna.

Bohoslužebné roucho jáhna je dalmatika, kterou může používat při všech liturgických úkonech (není vázána pouze na mši); nic nebrání tomu, aby si jáhen pokud předsedá svatbě vzal pluviál místo dalmatiky.3. V modlitbách za novomanžely nových textů (čl. 172,173, 244) se hovoří o nevěstě a ženichovi. Nejedná se o chybu? Jsou v té chvíli po svatebním slibu a tedy již ne ženich a nevěsta, ale novomanžel a novomanželka!

?Zde je jistě potřeba vycházet z latinského originálu, který uvádí sponsus a sponsa (italština např. sposo a sposa): ženich a nevěsta (snoubenec a snoubenka).?4. V čl. 256 jsou uváděny texty k zásnubám a je tam výslovně uvedeno, že zásnuby se nemají nikdy konat v rámci slavení eucharistie. Proč? Je to proto, aby nedocházelo k záměně se svatbou? To snad u snoubenců, kteří se chějí touto cestou zasnoubit nehrozí. Nehledě k tomu, že by mělo předcházet alespoň malé poučení. Nebo je to proto, že zásnuby nemají podle CIC žádnou právní závaznost? Přesto jsou však příslušné texty uváděny jak v této liturgické knize, tak i Benedikcionálu. A ze zkušenosti jak své vlastní, tak i ze svého okolí vím, že zásnuby prožité v rámci slavení eucharistie jsou pro snoubence velice důležité.

Velmi pravděpodobně, aby nedocházelo k záměně se svatbou (srov. Liturgie uzavírání manželství. In A. ADAM, Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha : Vyšehrad, 2001, str. 283-300, zvláště str. 296-297).
Dotazy pro www.pastorace.cz zodpověděl: Tomáš Mrňávek, asistent liturgiky na KTF UK

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 14.12.

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

Komentář k Iz 41,13-20: Příslib právě pro dnešní dobu: neboj se, červíčku, neboj se, ustrašený „starý světadíle“. S vírou, že nás Hospodin drží za ruku, můžeš i ty kráčet.

Zdroj: Nedělní liturgie

Vánoce

(13. 12. 2017) - Vánoce - rejsřík  - Vánoce - dle kategorií - Texty na nástěnky - Vánoce - Vánoce - kázání  A, B, C - Vánočka a...

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha
(12. 12. 2017) Když naše modlitby narážejí jakoby na zavřené nebe….

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2017) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12....

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

(7. 12. 2017) Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni
(5. 12. 2017) Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...

Adoptuj si politika

(4. 12. 2017) Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet...