Raduj se, když tě zarmoutí ten, koho miluješ protože očišťuje tvou duši, činí ji krásnou, jemnou... - archív citátů

5. 12. 2007

Svatební obřady ? dotazy k novému vydání

Vážení a milí! V nedávné době byly vydány nově "Svatební obřady" a díky Bohu za to. Měl bych ale pár menších dotazů. Snad se Vám bude zdát, že jsem puntičkář a "vrtám" se v detailech. Ale mám rád ve věci jasno, nehledě k tomu, že už jsem byl na některé z těchto věcí dotazován a nechci nad tím mávnout rukou, ani dávat nějaké vyhýbavé odpovědi. Omlouvám se, že obtěžuji a předem děkuji za odpověď. (BV, jáhen)
1. V úvodu se praví, že jsou tyto texty závazné a nahrazují předchozí vydání. Není tedy dovoleno nadále používat texty, které jsou ve starém vydání a nejsou v novém? Konkrétně mám na mysli text požehnání (čl. 51-II starých textů).

Domnívám se, že dikce nových obřadů je taková, že skutečně staré obřady nemají být užívány. Pokud jde o žehnací modlitbu čl. 51-II, tak ta zřejmě nebyla zařazena, protože se nachází v Českém misálu, Při bohoslužbách za manžele, str. 769-770, tedy se smí používat.2. V čl. 80 je uvedeno, že při svatbě mimo mši sv. kněz oblékne pluviál, jáhen dalmatiku. Jáhnovi tedy není dovolen pluviál? (v křestních obřadech mino mši ANO). Snad je to maličkost, ale pokud je mi z liturgie známo, dalmatika je MEŠNÍ roucho jáhna.

Bohoslužebné roucho jáhna je dalmatika, kterou může používat při všech liturgických úkonech (není vázána pouze na mši); nic nebrání tomu, aby si jáhen pokud předsedá svatbě vzal pluviál místo dalmatiky.3. V modlitbách za novomanžely nových textů (čl. 172,173, 244) se hovoří o nevěstě a ženichovi. Nejedná se o chybu? Jsou v té chvíli po svatebním slibu a tedy již ne ženich a nevěsta, ale novomanžel a novomanželka!

?Zde je jistě potřeba vycházet z latinského originálu, který uvádí sponsus a sponsa (italština např. sposo a sposa): ženich a nevěsta (snoubenec a snoubenka).?4. V čl. 256 jsou uváděny texty k zásnubám a je tam výslovně uvedeno, že zásnuby se nemají nikdy konat v rámci slavení eucharistie. Proč? Je to proto, aby nedocházelo k záměně se svatbou? To snad u snoubenců, kteří se chějí touto cestou zasnoubit nehrozí. Nehledě k tomu, že by mělo předcházet alespoň malé poučení. Nebo je to proto, že zásnuby nemají podle CIC žádnou právní závaznost? Přesto jsou však příslušné texty uváděny jak v této liturgické knize, tak i Benedikcionálu. A ze zkušenosti jak své vlastní, tak i ze svého okolí vím, že zásnuby prožité v rámci slavení eucharistie jsou pro snoubence velice důležité.

Velmi pravděpodobně, aby nedocházelo k záměně se svatbou (srov. Liturgie uzavírání manželství. In A. ADAM, Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha : Vyšehrad, 2001, str. 283-300, zvláště str. 296-297).
Dotazy pro www.pastorace.cz zodpověděl: Tomáš Mrňávek, asistent liturgiky na KTF UK

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 22.3.

Gn 17,3-9; Jan 8,51-59

Komentář k Gn 17,3-9: Starý zákon je zjevný v Novém! Dnešní úryvek evangelia navazuje na 1. knihu Mojžíšovu a vysvětluje plnost Kristova bytí. Tehdy jej ovšem vyhnali. A dnes...?

Zdroj: Nedělní liturgie

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19. 3. 2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2018) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2018) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2018) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13. 3. 2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční...