Bez Boha nemůžeš učinit nic, co by prospělo jeho království. - archív citátů

16. 4. 2004

Text promluvy kardinála Vlka ve Svatováclavské kapli při modlitbě za zajaté české novináře

Přímluvnou modlitbu za zajaté české novináře v Iráku vedl kardinál Miloslav Vlk ve Svatováclavské kapli pražské katedrály ve středu 14.4. navečer.
Vážení přátelé, vzácní hosté, vítám Vás na tomto posvátném místě českého národa, ve Svatováclavské kapli, kudy procházely naše duchovní dějiny. Zde se setkávali svatí i králové, představitelé církve, státu i prostý lid zvláště v kritických chvílích našich dějin. Dovolil jsem si Vás sem pozvat, abychom právě zde stáli chvíli ve vzájemné solidaritě a vyjádřili svou solidaritu i zajatým novinářům v Iráku i jejich rodinám doma. Nechceme zapomínat i na další unesené a uvězněné pracovníky charitativních a humanitárních organizací. Chceme tu strávit chviličku i ve vědomí, že Bůh je Pánem času i lidských osudů a chceme prosit o ochranu jejich života a brzké propuštění.

Je velmi bolestné, že právě v oblastech, kde se rodila velká monoteistická náboženství, panují nepokoje a skoro průběžně se válčí. Ještě bolestnější je skutečnost, že se lidé zmocňují duchovních pokladů, které náboženství představují, a zneužívají je podle vlastních představ, k uskutečňování svých osobních zájmů. Nemířím tím výslovně na islám, ale na každé zneužití náboženství v kterékoli době a kdekoliv na světě. Po pádu velkých ideologií v naší době vytvářejí právě takováto zneužití a manipulace znovu atmosféru netolerance, strachu, nespravedlnosti a útlaku ? rozsévají smrt. I dnes jako v nedávné minulosti takováto krajní nebezpečí a ohrožení vyvolávají solidaritu a spojují nás.

I přes naše rozdílnosti jsme se tu shromáždili a chceme si všimnout, že pravý Bůh ve skutečnosti ? ať má jakékoliv jméno ? je dárcem pokoje a míru, je nositelem lásky. O křesťanském Bohu říká jeho apoštol: Bůh je láska. Četli jsme úryvek z Bible. Tato starobylá svatá kniha křesťanů, která mluví o Bohu a v níž mluví ústy proroků Bůh, přináší člověku téměř na každé stránce ujištění, že Bůh o něm ví, že zná jeho kroky a že je chrání. "Neboj se, neboť já jsem s tebou, nedívej se tak sklíčeně, vždyť já jsem tvůj Bůh, posílím tě a pomohu ti". Tato ujištění se opakují, abychom jim uvěřili, abychom je přijali do svého nitra.

Člověk totiž potřebuje pro svůj život naději. Říká se že člověk vydrží 40 dní bez jídla, 8 dní bez nápoje, ale bez naděje jen 1 hodinu. Ta čísla mohou být považována za symbolická, ale jsou velice výmluvná. Bez naděje se nedá žít. I kdyby člověk měl i nesprávnou a nepodloženou naději, jako stéblo, kterého se tonoucí chytá, i taková naděje je pro něj malinkým paprskem, malou hvězdičkou v temné noci. Úryvek z Bible je nadějí podloženou celými dějinami vyvoleného národa a osobní zkušeností bohočlověka Ježíše Krista. Exegeté říkají, že v celé Bibli je asi 370krát řečeno: Neboj se, já jsem s tebou, já jsem Bůh blízký. Na každý den v roce jedno takové slovo a ještě zbude. Tohle je skutečnost, kterou bych vám chtěl v této zvláštní chvíli tady ve Svatováclavské kapli při čtení Bible vložit do srdce při starostech o naše spoluobčany, kteří jsou ve vězení, uneseni a při úsilí, které vyvíjí naše vláda, zvláště ministerstvo zahraničních věcí.

Ve známém 22. žalmu "Hospodin je můj pastýř", který tak nádherně zhudebnil Antonín Dvořák, jsme slyšeli modlitbu věřícího člověka jako jeho odpověď na čtená Boží ujištění. "Pán je můj pastýř, nic mi neschází?. I kdybych měl jíti přes údolí stínů smrti, nebudu se báti, neboť ty se mnou jsi?". S tímto vědomím půjdou kupředu i všechna naše lidská úsilí o jejich osvobození a záchranu. Posilněni a povzbuzeni slovem Bible, obracejme se s nadějí v modlitbě k Bohu.


***

Se svolením převzato z: TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Středa 22.11.

2 Mak 7,1.20-31; Lk 19,11-28

Komentář k 2 Mak 7,1.20-31: Matka, která dodávala odvahu, je svou statečností vzorem pro naše chování v církvi. Odvážné ženy, které povzbuzovaly své vězněné manžely, ač byly nuceny režimem k rozvodu. Vzor pro každodenní nesení břemene i v našich dobách klidných.

Zdroj: Nedělní liturgie

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

(21. 11. 2017) Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje mladým...

C. S. Lewis

(21. 11. 2017) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(20. 11. 2017) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém...

Světový den chudých

(18. 11. 2017) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

(16. 11. 2017) Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může...

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16. 11. 2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se...